15
12 2018
3991

SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”, publicat

Situațiile financiare se aprobă, se semnează şi se prezintă utilizatorilor în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017, se spune în pct. 164 din SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”. Din 1 ianuarie 2019 vor fi puse în aplicare modificările la Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” (SNC), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 6 august 2013. Conform Ordinului nr. 194 din 30 noiembrie 2018 al Ministerului Finanțelor, prevederile SNC sunt completate cu noțiunea de situaţii financiare prescurtate, care cuprind: a) bilanţul prescurtat; b) situaţia de profit şi pierdere prescurtată; c) nota explicativă. Un șir de prevederi ale Standardului au fost excluse. Astfel, documentul nu mai prevede necesitatea aprobării situațiilor financiare de către adunarea general a proprietarilor. Este exclus capitolul ”Principii de bază și caracteristici calitative”. Totodată, SNC-ul a fost completat cu prevederi ce țin de situaţia de profit şi pierdere prescurtată, care se întocmeşte în baza clasificării cheltuielilor după destinaţie (funcţii) conform formatului prezentat în anexa la Standard. Spre exemplu, în rîndul 010 “Venituri din vânzări” se reflectă suma veniturilor din vânzări obţinute în cadrul activităţii operaţionale și cuprinde veniturile din: 1) vânzarea produselor/mărfurilor; 2) prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor; 3) contracte de construcţie; 4) contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune); 5) dividende, participaţii şi/sau dobânzi, care pentru entitate reprezintă activitate operaţională. Documentul prevede că suma veniturilor din vânzări recunoscută în perioada de gestiune se ajustează cu valoarea produselor şi mărfurilor returnate de cumpărători şi/sau reducerile de preţ la produse, mărfuri livrate şi/sau servicii prestate, în aceiaşi perioadă de gestiune în care a avut loc livrarea. SNC ”Prezentarea situațiilor financiare” conține două anexe noi - Anexa nr.11 (bilanțil prescurtat) și Anexa nr. 21 (situația de profit și pierdere prescurtată). Amintim că puteți lua cunoștință de noua redacție a Standardului în MO nr. 467-479 (6862-6874) de ieri, 14 decembrie 2018. Totodată, recomandăm să citiți acest articol.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.