12
02 2020
772

Solicitarea de recuperare a creanțelor fiscale internaționale

În baza materialelor acumulate asupra contribuabililor restanțieri și urmare a emiterii Hotărârii privind executarea silită a obligațiilor fiscale a contribuabilului, Direcția generală administrare fiscală /Direcția generală administrare contribuabili mari informează Direcția generală organizare deservire și gestionare arierate aferent necesității întocmirii unei solicitări de recuperare a creanțelor în baza solicitării de recuperare a restanțelor/creanțelor fiscale aferent Convenției privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală, formularul căreia este propus pentru consultări publice de către Serviciul Fiscal de Stat. Autoritatea a elaborat proiectul ordinului de modificare a Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018, anexă la Regulament fiind formularul solicitării indicate supra. În formular vor fi indicate statul membru al autorității solicitante și solicitate, informații privind creanța fiscală (dacă aceasta se referă la impozitul reglementat de Convenția OECD din 25.01.1988; face obiectul unui instrument care permite executarea silită a acestuia; confirmarea că nu este contestată și nu mai poate fi contestată printr-o cale de atac administrativă), date despre persoana fizică sau juridică vizată în solicitare. Încă un compartiment al formularului va necesita indicarea datelor cu privire la creanță. Acesta va include notarea sumei în lei moldovenești, data de conversie și rata de schimb, precum și suma în valuta străină. Amintim că țara noastră a aderat la Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988. Aceasta a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 1 martie 2012 și prevede asistenţa reciprocă a celor 128 de state în care Convenția a fost ratificată la recuperarea restanțelor fiscale. Acesta este un mod eficient de combatere a evaziunii fiscale internaţionale în cazul în care persoanele fizice și juridice fac tentative de eschivare de la plata obligaţiilor fiscale. Astfel, SFS acceptă pentru examinare solicitarea de asistenţă în materie fiscală internațională dacă aceasta vizează impozitul pe venitul persoanelor fizice şi juridice; contribuţiile de asigurări sociale de stat; taxele rutiere, pentru resursele naturale, locale; impozitul pe bunurile imobiliare; TVA și accizele. Totodată, autoritatea fiscală nu este obligată să acorde asistenţă în recuperarea creanțelor în cazul în care suma totală a acestora nu depășește 1500 de euro (echivalentul în lei moldoveneşti la cursul oficial stabilit de BNM în ziua recepţionării solicitării) sau aceasta poate genera, din cauza situaţiei debitorului, grave dificultăţi de ordin economic sau social în RM. Suplimentar, comunicăm că, pentru țara noastră recuperarea internațională poate fi aplicată doar creanțelor fiscale formate după data de 5 august 2011.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.