Știri

SRL ar putea emite obligațiuni corporative

Societatea cu răspundere limitată (SRL), la decizia adunării generale a asociaților şi conform prevederilor statutului, va putea emite obligațiuni corporative în vederea finanțării activității sale. Guvernul a aprobat în cadrul ședinței din 4 mai proiectul completărilor la Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată elaborat de Ministerul Economiei și se referă la reglementarea dreptului SRL de a emite obligațiuni, în contextul includerii completărilor efectuate la Legea nr.171/2012 privind piața de capital.
 

Conform proiectului, emisiunea, plasarea, circulația şi anularea obligațiunilor se va efectua în conformitate cu prevederile Codului civil, Legea nr. 171/2012, actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare şi statutul SRL. Pe toată durata de circulație a obligațiunilor emise, SRL, după cum prevăd completările susținute de membrii Executivului, urmează să dezvăluie public pe pagina web a sa și/sau publică într-o publicație de circulație națională și să asigure neîntârziat, la cererea oricărui deținător de obligațiuni, accesul la acte/informații în condițiile Legii nr.171/2012. Autorii propun ca, prin derogare de la prevederile Legii nr.171/2012, SRL să li se ofere dreptul să emită doar  obligațiuni neconvertibile.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, administratorul societăţii va purta răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate de acesta SRL (inclusiv prin plăţi ilegale făcute asociaţilor, fie prin efectuarea sau neefectuarea de plăți ale dobânzilor sau altor venituri aferente obligațiunilor, cu încălcarea prevederilor legii, ale statutului societății sau ale deciziei de emitere a obligațiunilor).

 

Completările la Legea nr. 171/2012, care sunt parte componentă a proiectului, vin să asigure reglementarea legală expresă privind posibilitatea învestirii cu formulă executorie a actelor neautentificate notarial. Astfel, alin. 151 art. 8 („Particularităţile emisiunii obligaţiunilor”) din legea nominalizată va prevedea că, în cazul în care emitentul nu va efectua răscumpărarea obligațiunilor și/sau plata cuponului în termenul stabilit de prospectul ofertei publice și/sau hotărârea de emisiune a obligațiunilor, dreptul de creanță al deținătorului de obligațiuni față de emitent se va învesti cu formulă executorie.

 

În acest caz, la solicitarea deținătorului de obligațiuni, Depozitarul central sau altă entitate juridică care efectuează plățile aferente obligațiunilor va emite extrasul din contul deținătorului de obligațiuni și actul care confirmă creanța deținătorului de obligațiuni față de emitent. Învestirea extrasului din cont cu formulă executorie se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2018 privind procedura notarială.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

541 vizualizări

Data publicării:

05 Mai /2022 07:59

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

SRL | obligațiuni | emitere | proiect de lege | Hotarire de Guvern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon