Știri

Statul, angajatorul și angajatul: colaborare reciproc avantajoasă

Piața muncii din Republica Moldova simte o lipsă de cadre bine instruite, iar autoritățile sunt în căutare de noi mecanisme pentru facilitarea angajării în câmpul muncii. Totodată, începând cu anul 2019, este implementat un nou cadru legislativ privind promovarea ocupării forței de muncă, cu măsuri noi aliniate practicilor comunitare ce sunt destinate atât șomerilor, cât și agenților economici.
 
Astăzi, 15 decembrie, pe platforma Consiliului Economic s-a desfășurat un webinar dedicat comunității de afaceri, în cadrul căruia reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă au vorbit despre mecanismele de susținere financiară oferite de stat antreprenorilor la crearea locurilor noi de muncă și la ocuparea acestora.

 

O serie de practici europene le-am adaptat la contextul Republicii Moldova, fiind implementate cu suportul Organizație Internaționale a Muncii, iar la moment sunt în etapa de testare  încă două măsuri active. Agenția este mereu alături de persoanele care au nevoie de un loc de muncă, precum și alături de angajatori, misiunea noastră fiind sporirea posibilităților de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și de a susține angajatorii la identificarea forței de muncă calificate și crearea locurilor de muncă noi, a menționat directorul ANOFM, Raisa Dogaru.

 

Una din măsurile active de ocupare a forței de muncă destinată angajatorilor este subvenționarea locurilor de muncă, ce are ca scop sporirea șanselor de ocupare a șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii, de promovare a unei ocupări sustenabile și de integrare durabilă pe piața muncii.

 

Astfel, entitățile care angajează pe o perioadă nedeterminată șomerii direcţionați de către subdiviziunea teritorială, primeşte subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvenția se acordă în scopul compensării parțiale a salariului șomerului angajat. Angajatorul are dreptul să primească subvenții pentru fiecare persoană angajată doar o singură dată într-o perioadă de 36 de luni consecutive.  Conform procedurii de subvenționare a locurilor de muncă, pentru a solicita această subvenție angajatorii trebuie să întrunească câteva cerințe: să fie înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, să nu aibă activitatea suspendată, să nu se afle în proces de insolvabilitate sau lichidare, să nu aibă datorii față de bugetul public național pentru anul precedent și să nu aibă datorii față de salariați pentru anul precedent.

 

O altă măsură activă de ocupare a forței de muncă este suportul pentru crearea și adaptarea locului de muncă. Conform Legii 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj , angajatorii care creează locuri de muncă sau adaptează cele existente pentru persoanele cu dizabilități, pot beneficia de suport care constă din subvenții, consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri  și  susținerea proiectelor de inițiative locale.

 

Agenția compensează 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă suportate de către angajator, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat. Începând cu 7 februarie 2021, modalitatea de subvenționare va fi modificată, fiind compensate subvențiile în funcție de gradul de dizabilitate al persoanei (50% - dizabilitate medie, 75% - dizabilitate accentuate și severă).

 

Angajatorul este obligat să păstreze locul de muncă creat sau adaptat cel puțin 36 de luni, iar din 7 februarie anul viitor, păstrarea locului de muncă va fi obligatorie pentru 18 luni. 

 

De asemenea, ANOFM oferă servicii de formare profesională ce prevede instruiri la locul de muncă în cadrul unității, precum și stagii profesionale. În ambele cazuri angajatorii beneficiază de subvenții lunare în mărime de 30% din salariul mediu pe economie.

 

Totodată, antreprenorii sunt susținuți în cadrul implementării proiectelor de inițiative locale, fiind oferită o subvenție unică de 65% din cheltuielile suportate sau maximum 10 salarii medii lunare pe economie, în condițiile acoperirii de către întreprinderea beneficiară a 35% din proiect.

 

Agenții economici mai pot beneficia de subvenționare pentru acoperirea cheltuielilor necesare inițierii unei afaceri, precum și de consultanță și asistență, ce costă din consultanță juridică, contabilă, financiară, de marketing, de management, cursuri de formare profesională privind bazele antreprenoriatului etc.

Prezentarea efectuată de ANOFM în cadrul webinarului poate fi disponibilă aici

Totodată mai jos anexăm înregistrarea de la eveniment!

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)

691 vizualizări

Data publicării:

15 Decembrie /2020 11:36

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon