19
10 2018
2157

Stimularea fiscală. Anularea sumelor reflectate în sistemul de evidenţă al CNAS

Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Regulamentul privind modalitatea efectuării stimulării fiscale pentru sumele reflectate în sistemul de evidenţă al CNAS, aprobat prin Ordinul nr. 139-A din 15 octombrie 2018. Documentul stabileşte mecanismul realizării procesului de stimulare fiscală pentru plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, în partea ce ţine de plăţile administrate de CNAS, reflectate în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale, inclusiv luate la evidenţă specială în conformitate cu deciziile Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit Regulamentului, stimularea fiscală aferentă acestor plăţi se efectuează prin anularea sumelor amenzilor aferente BASS şi a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale în mărime de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, neachitate la data de 17 august 2018, inclusiv a datoriilor la majorările de întârziere eşalonate conform prevederilor art. 10 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Documentul prevede că, până la 20 decembrie 2018, plătitorii de contribuţii la BASS vor asigura achitarea integrală a plăţilor de bază, inclusiv pentru fiecare clasificaţie economică, aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii a căror termen de achitare este în vigoare. Aceasta este condiția obligatorie de aplicare a stimulării fiscale faţă de plătitorii de contribuţii la BASS. Regulamentul poate fi consultat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.