26
03 2021
400

Stingerea prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale în cazul schimbării razei de deservire a contribuabilului

La transferul contribuabilului în altă rază de deservire, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în cazul deciziilor ce țin de stingerea prin scădere a obligațiilor fiscale (inclusiv a căror executare silită este imposibilă) şi luarea acestora la evidenţă specială și cele ce se referă la restabilirea sumelor stinse prin scădere a obligaţiilor fiscale și luate la  evidență specială, va asigura aplicarea prevederilor art. 96 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor 1.
 
 

Autoritatea fiscală a elaborat și propune spre consultare publică proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1108/2015, prin care a fost aprobat Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale.

 

Potrivit proiectului, subdiviziunea SFS din raza căreia s-a transferat contribuabilul şi se află noul sediu, la încheierea trimestrului de gestiune vor efectua modificări în Raportul privind sumele obligaţiilor fiscale luate la evidenţă specială conform deciziilor emise de către SFS, cu menţiunea în subsolul raportului despre transferul contribuabilului.

 

Totodată, obligațiile fiscale luate la evidență specială urmează a fi restabilite cu emiterea unei decizii suplimentare, perfectate în două exemplare și, în cazul apariției necesității, expedierii repetate a documentului executoriu, în conformitate cu Codul de executare sau dacă au fost identificate bunuri pasibile urmăririi.

 

În același timp, se propune modificarea anexei nr.1A din Regulament, ce se referă la Decizia privind restabilirea sumelor stinse prin scădere a obligaţiilor fiscale  (inclusiv a căror  executare silită este imposibilă) și luate la  evidență specială conform Deciziei subdiviziunii SFS.

 

Proiectul poate fi consultat până la 29 martie, iar propunerile și sugestiile se vor remite la adresa: ion.vasilachi@sfs.md

_______________________________

1  Subdiviziunea SFS va analiza dosarul fizic al contribuabilului și va asigura digitizarea documentelor care nu se regăsesc în dosarul electronic din cadrul Sistemului Informațional al SFS, în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea următoarelor situații:

a) depunerea cererii de modificare a datelor de către contribuabilii care nu sunt supuşi înregistrării de stat;

b) primirea informației de la organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat privind schimbarea sediului în cazul contribuabililor supuși înregistrării de stat;

c) includerea contribuabilului în lista agenților economici contribuabili mari.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.