02
10 2019
487

Străinii nu vor face dovada asigurării medicale în RM

Polița de asigurare medicală ar putea fi exclusă la depunerea dosarului pentru prelungirea dreptului de ședere al străinilor în Republica Moldova. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative. În prezent, potrivit art.33 din Legea privind integrarea străinilor în RM, autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrație și Azil) poate prelungi dreptul la şedere provizorie în Republica Moldova doar dacă străinul face dovada asigurării medicale. În nota documentului se menționează că, deoarece achitarea primelor respective nu ține de competența autorității, iar verificarea persoanei în sistemul asigurărilor obligatorii medicale tergiversează procesul de documentare al străinilor și duce la încălcarea termenului prevăzut pentru prelungirea dreptului de ședere, această prevedere poate fi exclusă. Totodată, se propune extinderea categoriilor de străini care vor avea acces la măsurile de integrare. Astfel, pe lângă categoriile prevăzute la art.2 din Legea menționată, de măsuri de integrare vor mai beneficia: titularii dreptului de ședere provizorie pentru activități de voluntariat, cei pentru protecția victimelor traficului de ființe umane, pentru activități în domeniul tehnologiei informației, investitorii străini, persoanele cu funcții de conducere, specialiștii și stagiarii absolvenți de studii superioare. Autorii mai propun completarea Legii cu un articol ce prevede informarea repetată a străinilor despre statutul lor juridic pe teritoriul RM în cazul prelungirii permisului de ședere, valabilității acestuia sau a buletinului de identitate. Străinii se vor putea adresa la centrele de integrare pentru a solicita măsuri de integrare din momentul obținerii unui drept de ședere, recunoașterii statutului de apatrid în RM sau obținerii protecției internaționale. De asemenea, aceștia vor putea beneficia și de sesiuni de informare specializate, ce includ instruiri privind statutul juridic, modul de accesare al serviciilor de care beneficiază străinul, drepturile și obligațiile, conduita, modul de obținere a cetățeniei, precum și alte informații necesare pentru integrare. În același timp, se propun mai multe modificări la prevederile ce țin de studierea limbii de stat. Astfel, străinii care au atins vârsta de pensionare, precum și persoanele care nu pot urma aceste cursuri din cauza unor dizabilități, vor fi scutiți de evaluarea nivelului de cunoaștere a limbii de stat. Pentru titularii dreptului de ședere provizorie sau permanentă și pentru cei cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid, cursurile de studiere a limbii de stat sunt contra cost, iar cuantumul plăților va fi stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Totodată, cursurile de studiere a limbii de stat pentru străinii care au obținut protecție internațională în RM sunt gratuite. De asemenea, vor fi introduse reglementări ce țin de accesul la educație, la serviciile medicale și la sistemul de asistență și asigurări sociale. Potrivit datelor prezentate în nota informativă, la 30 iunie 2018 pe teritoriul RM au fost documentați cu acte de identitate valabile 17851 de străini, dintre care cu drept de ședere permanentă sunt 7120 persoane și cu drept de ședere provizorie – 10731. Reamintim că, din octombrie 2017, investitorii străini pot obține documentul care le permite să desfășoare activitate în Republica Moldova într-un timp mai restrâns – circa 45 de zile, cu optimizarea numărului de proceduri și acte permisive.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.