08
08 2017
1056

Străinii nu vor mai ocoli Moldova. Taxa pentru folosirea drumurilor scade

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neânmatriculate în țara noastră va fi micșorată, la moment aceasta fiind cea mai mare stabilită în regiune. Legea ce are drept scop stimularea folosirii infrastructurii drumurilor naționale de către autovehiculele străine, dar și promovarea unei corelații între mărimea taxei rutiere achitate de subiecții impunerii și pagubele produse asupra infrastructurii drumurilor țării, a fost publicat în Monitorul Oficial din 4 august 2017. Tot în această ediție a Monitorului Oficial a fost publicat și Decretul Președintelui de promulgare a Legii respective. Astfel, taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către microbuze și autobuze cu capacitatea de 9 locuri va constitui 6 euro pentru intrarea în țară și 10 pentru tranzitarea țării, față de 25 și, respectiv, 40 euro, după cum este în vigoare. Taxa pentru folosirea drumurilor de către microbuzele și autobuzele cu capacitatea de la 10 la 16 locuri va fi 8 euro pentru intrarea în țara și 14 pentru tranzitare. Actualmente această taxă este 40 și respectiv 50 euro. Pentru intrarea în Republica Moldova a remorcilor se va achita 10 euro pentru cele anexate la microbuze și 12 pentru cele de la autobuze, iar pentru tranzitare – 12 și respectiv 15 euro. Șoferii ce conduc camioane cu masa totală de până la 3,6 t vor achita pentru intrarea în țară 10 euro, iar pentru tranzitare – 12, față de 25 și respectiv 40 euro, după cum achită la moment, iar cei cu camioane cu masa totală de la 10 t la 40 t - 15 și 20 euro, în prezent taxa constituind 75 și 85 euro. În același timp, pentru unităţile de transport a căror masă totală, sarcină masică pe axă și dimeniuni depășesc limitele prevăzute, legea prevede majorarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autoheviculele înmatriculate, dar și cele neânmatriculate în țara noastră. În acest sens, menționăm că depășirea masei admise a autovehiculelor cu încărcătură, fără depășirea sarcinii masice pe axă nu va mai fi de 3,2 lei pentru fiecare tonă depășire x km, dar 16 lei pentru fiecare tonă depășire x km. Recântărirea autovehiculului sau măsurarea repetată a dimensiunilor după transpunerea încărcăturii va constitui 108 lei pentru o operațiune , față de 21,6 lei, după cum este în prezent. Legea mai prevede că, în cazul în care în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere, vor fi percepute taxe rutiere contrar prevederilor acordurilor încheiate pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele înmatriculate în statele respective. Legea a fost votată în lectură finală la 14 iulie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.