Știri

Subvenţii în avans: condițiile și procedura de acordare pentru îmbunătățirea funciară

Alocarea anuală a mijloacelor financiare pentru finanțarea proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare din Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 vor fi realizate în limitele alocațiilor aprobate prin legea bugetară anuală, prevede Hotărârea Guvernului nr. 985 din 22.12.2020 (HG nr.985/2020) prin care a fost aprobat Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare (Regulament) publicată vineri, 29 ianuarie, în „Monitorul oficial”.
 
Regulamentul stabilește măsurile, condiţiile şi procedurile de acordare a subvenţiilor în avans pentru activitățile ce țin de prevenirea și de combaterea eroziunii solului (eoliene și hidrice) pe terenuri agricole afectate de eroziune de suprafață și în adâncime; finanțarea activităților ce țin de ameliorarea chimică a solurilor pe terenuri agricole cu soluri salinizate-solonețizate (semihidromorfe și hidromorfe); activități ce țin de conservare şi sporirea fertilităţii solurilor terenurilor agricole.
 
Subvenţia în avans se va acorda solicitantului persoană juridică/fizică sau unităților administrativ-teritoriale de nivelul I, care deţine legal teren în proprietate, posesie sau folosinţă pe perioada de implementare a proiectului şi 5 ani după realizarea investiţiei. În cazul proprietăţilor private deţinute, acestea trebuie să fie lipsite de orice obligaţii sau garanţii financiare faţă de stat sau terţi, cu excepţia cazului în care datoria reprezintă un împrumut destinat exclusiv finanţării investiţiei.
 
O altă condiție pentru a obține finanțare stabilește că costul total al proiectului eligibil nu poate depăşi suma de 1 000 000 lei, iar perioada de implementare (darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei)) – 24 de luni de la data semnării cu Agenţia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a contractului de acordare a subvenţiei. Contribuţia financiară a solicitantului este stabilită în mărime de cel puţin 20% din costul total al proiectului investițional. Totodată, solicitantul subvenției va fi obligat să asigure durabilitatea proiectului pe parcursul a 5 ani după darea în exploatare a obiectului; să demonstreze, la momentul depunerii cererii, lipsa restanţelor la achitarea impozitelor şi a taxelor faţă de BPN.
 
Regulamentul prevede și condiția că, la etapa implementării, proiectul investiţional nu poate constitui obiect de finanţare nerambursabilă în cadrul altor programe finanţate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de dezvoltare.
 
Nu vor fi eligibile pentru subvenţionare achiziţionarea de bunuri/servicii de la persoane/ întreprinderi afiliate; achiziționarea de bunuri second hand; taxa pe valoarea adăugată; comisioanele bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuielile similare; costurile de schimb valutar, taxele şi pierderile ocazionate de schimburile valutare; procurarea de bunuri imobile; serviciile de transport şi cheltuielile vamale; achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), al operaţiunii de compensare şi al contractelor de cesiune, precum şi prin intermediul întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore; operaţiunile de întreţinere curentă, costurile de amortizare şi închiriere; costurile operaţionale (salarii, obligaţii de asigurare şi cheltuieli de funcţionare).
 
Prevederile Regulamentului se vor aplica pentru proiectele evaluate şi selectate în perioada 2021-2023.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

754 vizualizări

Data publicării:

01 Februarie /2021 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

subvenționare în avans | îmbunătățirea solurilor | proiecte investitionale | monitorul.fisc.md | Hotarire de Guvern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon