18
04 2018
1287

Subvenţiile pentru crearea locurilor de muncă deja pot fi solicitate

Până la 31 iulie agenții economici pot depune cererile, în scris sau prin intermediul portalului e-Cerere, de rezervare a subvenției unice în mărime de 40 mii lei pentru fiecare loc de muncă creat, anunţă Ministerul Economiei și Infrastructurii. Actele vor fi depuse în adresa Ministerului Finanțelor. Dreptul la subvenţie unică îl au întreprinderile care nu activează în unul din domeniile incluse în lista activităţilor economice care nu au dreptul la subvenţii la crearea locurilor de muncă şi corespund următoarelor criterii: creșterea efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane; • salariul mediu lunar la întreprindere pentru persoanele angajate nu este mai mic decât 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie; • menținerea locurilor de muncă create pentru cel puțin 3 ani, lipsa restanțelor la achitarea impozitelor şi taxelor față de bugetul public național. Înregistrarea cererilor va fi efectuată în Registrul acordării subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă. Informaţia despre recepționarea acesteia i se comunică solicitantului în decurs de două zile lucrătoare. Documentele vor fi examinate și aprobate în conformitate cu criteriile de eligibilitate. Totodată, cererile depuse după data-limită nu vor fi respinse. Acestea vor fi examinate la rectificarea bugetului sau în următorul ciclu bugetar. Se consideră, că implementarea mecanismului privind subvenționarea creării locurilor de muncă va contribui la stimularea investițiilor şi creșterea economică, sporirea nivelului ocupării forței de muncă, creșterea plaților la buget consolidat, stimularea angajatorilor pentru încadrarea forței de munca disponibile și crearea de noi locuri de munca, diminuarea achitării salariilor în plic, și respectiv, diminuarea evaziunii fiscale. Amintim că Regulamentul privind subvenţionarea creării locurilor de muncă, Lista activităților economice pentru care nu se acordă subvenții şi Acordul-tip de subvenționare care urmează a fi încheiat între Ministerul Finanțelor și beneficiar au fost aprobate de Guvern în şedinţa din 20 decembrie 2017. Actul prevede că autoritate responsabilă pentru acordarea subvenției la crearea locurilor de muncă este Ministerului Finanțelor, care în funcție de cererile aprobate pentru finanțare, va determina anual bugetul necesar pentru subvenționarea dată, fiind aprobat în legea bugetului de stat. Conform Regulamentului, subvenție este o formă a ajutorului de stat acordată beneficiarilor — persoanele juridice private care practică activitate de întreprinzător în RM şi asigură creșterea efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane în anul de raportare pentru bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani şi peste 45 de ani şi femei de toate vârstele, care va fi menținut pe o perioadă de cel puțin trei ani de la ultima tranșă de plată a subvenției, precum şi a salariului mediu lunar la nivel de 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.