30
10 2020
471

Subvenții în avans pentru îmbunătățirea calității solurilor

Producătorii agricoli ar putea beneficia de subvenții în avans pentru asigurarea managementului durabil al solului. Proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, precum și proiectul  hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului au fost incluse pe agenda ședinței secretarilor generali.

 

Obiectivele programului se axează pe racordarea sistemului de cercetare și învățământ la prioritățile domeniului, aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului, măsuri de ameliorare a solurilor, acțiuni de conservare și sporire a fertilității solurilor.

 

În urma implementării programului se așteaptă reabilitarea învelișurilor de ierburi, ameliorarea pășunilor, reabilitarea terenurilor degradate, fâșiilor de filtrare, decontaminarea terenurilor poluate, terase înierbate pe o suprafață de 150 ha. Totodată, ca impact sunt menționate efectuarea măsurilor de protecţie a solului pe o suprafaţă de 6300 ha terenuri agricole, împădurirea suprafețelor supuse alunecărilor de teren pe o suprafață 332 ha, crearea plantațiilor agrosilvice pe o suprafață de 30 ha etc.

 

Pentru atingerea acestor rezultate se propune alocarea mijloacelor financiare sub formă de subvenții în avans pentru următoarele trei măsuri:

  • măsuri de conservare și sporire a fertilității solurilor
  • măsuri de ameliorare a solurilor
  • măsuri pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului.

 

Subvenţia se va acorda în baza unui contract semnat între Agenţia de Intervenții și Plăți în Agricultură şi beneficiar, după aprobarea proiectului de către Comisia de evaluare şi selectare, în două tranşe. Valoarea subvenţiei va constitui 80% din valoarea proiectului eligibil.

 

În ultimele decenii a fost înregistrată intensificarea multiplelor forme de degradare a solului, îndeosebi, a celei prin eroziune. Conform datelor instituțiilor științifice din domeniu, solurile afectate de eroziunea de suprafață ocupă circa 981560 ha, iar productivitatea solurilor erodate scade cu 20%-70%, în funcție de gradul de eroziune.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.