10
07 2020
1866

Subvenționarea dobânzilor și rambursarea TVA: regulamentele pot fi modificate

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul ordinului cu privire la modificarea unor Ordine ale autorității, având în vedere Ordinul Ministerului Finanțelor nr.66 din 20.05.2020 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020”  și Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 76 din 16.06.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară”.
 
Conform documentului, ținând cont de prevederile Legii 60/2020, va fi modificată valoarea maximă a creditului în raport cu care poate fi realizat dreptul la subvenționare conform Regulamentului: aceasta va constitui suma cumulativă a plăților salariale declarate de beneficiari la SFS pentru lunile septembrie 2019–februarie 2020, la momentul actual fiind luat în calcul indicatorul pentru lunile decembrie 2019, ianuarie și februarie 2020.
 
Proiectul concretizează și faptul că cererea pentru subvenționarea dodânzilor se depune pentru fiecare lună calendaristică separat sau cumulativ pe mai multe luni aferente perioadei de aplicare a Programului de subvenţionare a dobânzilor. Încă o precizare ține de depunerea cererii respective până la sfârşitul lunii următoare celei în care se va finaliza programul.
 
Modificările propuse în Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară vin cu completarea acestuia cu prevederea că, termenul de prescripție pentru depunerea cererii de rambursare a TVA este reglementat de prevederile art. 266 din Codul fiscal al Republicii Moldova.
 
Suplimentar, după punerea în aplicare a modificărilor, se va ține cont că la examinarea cererilor depuse se aplică prevederile regulamentului în redacția în vigoare la data depunerii cererii. Subiectul este în drept să depună o cerere suplimentară în cazul survenirii circumstanțelor ce determină apariția dreptului la subvenționare în mărime mai mare decât cea indicată în cererea depusă anterior, precum și de faptul că formularul Cererii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată de asemenea va fi modificat.
 
Proiectul poate fi consultat aici
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.