18
01 2019
854

Subvenționarea în avans a infrastructurii rurale

De subvenții în avans beneficiază proiectele care vizează îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, renovarea și dezvoltarea localității rurale și diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole. În Monitorul Oficial nr. 13-21 din 18 ianuarie 2019 a fost publicată Legea nr. 281 din 29.11.2018 pentru modificarea Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, care prevede că proiectele menționate mai sus se subvenționează în avans, dacă respectă un șir de condiții. În primul rând, solicitanții și beneficiarii proiectelor trebuie să fie autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi - sate și comune, inclusiv orașe cu o populație de până la 10 mii de locuitori cu statut de rezident, conform recensământului populației și al locuințelor din 2014. De asemenea, contribuția financiară a beneficiarului de subvenție trebuie să fie de cel puțin 20% din costul total al proiectului, costul total al investiției nu trebuie să depășească 3 mil. lei, iar proiectul va fi implementat în mediul rural în perioada de de până la 24 luni. Important este ca proiectul să nu aibă alte componente de grant. Legea mai prevede și condiții speciale pentru proiectele care se referă la diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole. Astfel, subvenționarea în avans a acestora se va efectua cu condiția că solicitanții și beneficiarii proiectelor sunt persoane juridice (întreprindere micro sau mică) sau persoane fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător înregistrată într-o localitate rurală. De asemenea, contribuția financiară a beneficiarului de subvenție reprezintă cel puțin 50% din costul total al proiectului, care, la rândul său, nu va depăși 1 mil. lei, și proiectul trebuie să prevadă crearea de locuri de muncă. Proiectele se subvenționează pe bază de concurs, în limitele fondurilor alocate în acest scop, prioritate având proiectele care acumulează cel mai mare punctaj. Proiectele care nu acumulează punctajul necesar se transferă la următoarea perioadă de evaluare, dacă componenta respective va fi finanțată suplimentar. Totodată, legea prevede că pentru aceste proiecte din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural se vor aloca până la 5%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.