13
11 2017
723

Supravegherea conglomeratelor financiare, votată în prima lectură

Proiectul ce stabilește regulile de supraveghere suplimentară a entităților reglementate care fac parte dintr-un conglomerat financiar, în scopul asigurării stabilității financiare și a protejării deponenților, asiguraților și investitorilor a fost votat de Parlament în prima lectură. Acesta transpune Directiva Parlamentului European din 16 decembrie 2002 privind supravegherea asuplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții ce aparțin unui conglomerat financiar. Ideea acestei legi este să definească, să stabilească noţiunea de conglomerat . De fapt, acestea sunt acele grupuri financiare sau formaţiuni în care apare o bancă şi, în mod necesar, o companie de asigurări sau societăţi de investiţii. În acest caz, conglomeratele, fiind grupuri financiare ce pot tranzacţiona între ele, se pot expune unor anumite riscuri, de aceea apare şi necesitatea unei supravegheri sporite sau suplimentare, a explicat vice-guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Cristina Harea. Cristina Harea a mai menţionat că, deşi în ţara noastră încă nu se atestă conglomerate finciare, totuşi există câteva bănci moldoveneşti ce fac parte din conglomerate financiare internaţionale. Documentul stabilește pragurile pentru identificarea conglomeratului financiar. Astfel, activitățile unui grup se desfășoară, în principal, în sectorul financiar, raportul dintre totalul activelor din bilanțul entităților reglementate și al celor nereglementate din sectorul financiar din cadrul unui grup și totalul activelor din bilanțul grupului în ansamblul sunt egale său depășește 40%. De asemenea, activitățile din diferite subsectoare ale sectorului financiar sunt semnificative dacă, pentru fiecare subsector în parte, media aritmetică între raportul dintre totalul activelor din bilanțul acelui subsector și totalul activelor din bilanțul entităților din sectorul financiar din cadrul grupului și raportul dintre cerințele de solvabilitate ale aceluiași subsector și totalul cerințelor de solvabilitate ale entităților din sectorul financiar din cadrul grupului depășesc 10%. Un alt criteriu menționează că activitățile desfășurate între subsectoarele grupului vor fi considerate semnificative, dacă totalul activelor din bilanțul subsectorului cel mai puțin important din grup depășește 500 mil. de lei. Conform proiectului, vor fi supuse supravegherii entitățile reglementate a cărei întreprindere-mamă este o societate financiară holding mixtă cu sediul central în Republica Moldova, precum și entitățile reglementate legate de o altă entitate din sectorul financiar. Proiectul stabilește și măsurile de facilitare a supravegherii suplimentare, desemnarea autorității competente-coordonator și atribuțiile acesteia, prevederi referitoare la schimbul de informații între autoritățile implicate, procedurile de gestionare a riscurilor etc. Deoarece avem două organe diferite de supraveghere, cum ar fi Banca Naţională în cazul băncilor şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare în cazul companiilor de asigurare şi societăţilor de investiţii, apare necesitatea unui cadru care să coordoneze activităţile între cei doi supraveghetori, a mai menţionat vice-guvernatorul. Documentul stabilește că entitățile reglementate sau societățile financiare holding mixte, după caz, vor raporta periodic, cel puțin o dată pe an, coordonatorului orice concentrare semnificativă a riscurilor la nivelul conglomeratului financiar, precum și toate tranzacțiile semnificative în interiorul grupului, ale entităților reglementate din cadrul unui conglomerate financiar. În cazul în care nu se stabilește altfel de către coordinator prin actele sale, o tranzacție în interiorul grupului se consideră a fi semnificativă dacă valoarea acesteia depășește cel puțin 5% din valoarea totală a cerințelor de adecvare a capitalului la nivelul unui conglomerate financiar. Proiectul mai prevede că entitățile reglementate trebuie să dispună, la nivelul congolomeratului financiar, de mecanismele de control intern, ce ar include indicatori pentru a măsura toate riscurile semnificative și pentru a determina un nivel al fondurilor proprii corespunzător riscurilor asumate, proceduri de raportare și cele care să permită identificarea, măsurarea, monitorizarea și controlul tranzacțiilor din interiorul grupului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.