17
03 2017
2025

Surse de venit impozabile. Întrebări și răspunsuri

Se consideră surse de venit impozabile indemnizațiile pentru eliberarea din serviciu și ajutoarele materiale primite de către persoanele fizice (inclusiv funcționarii publici)? În conformitate cu prevederile art. 18 și 20 din Codul fiscal, sumele primite de către persoanele fizice (inclusiv funcționarii publici) sub formă de indemnizație unică, precum și ajutor material, reprezintă surse de venit impozabile. Sunt considerate ca surse de venit impozabile onorariile şi poate persoana fizică să beneficieze de scutirea personală nefolosită pentru anii 2008-2009? În conformitate cu prevederile art.18 lit. c) din Codul fiscal, onorariile sunt considerate ca surse de venit impozabile. Totodată, potrivit prevederilor art.83 alin. 2 lit. b) din Codul Fiscal, persoanele fizice rezidente care nu au obligaţii privind achitarea impozitului pe venit, dar obţin venit impozabil din sursele altele decât salariul, care depăşeşte suma scutirii personale pe an acordate conform art.33 alin. (1) din Codul fiscal, sunt obligate să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit. Conform prevederilor art.33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoana fizica rezidentă) are dreptul la o scutire personală pe an. Pentru anul 2010 suma dată constituie 8100 lei, iar pentru anii 2008- 2009, respectiv 6300 lei şi 7200 lei. În conformitate cu prevederile art. 83 alin.5 din Codul fiscal, persoanele fizice care nu sunt obligate să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, la depistarea faptului de plată în plus la impozit, au dreptul, în termenul stabilit pentru prezentarea declaraţiei sau cu depăşirea acestui termen, să prezinte o declaraţie în care vor indica suma platită în plus la impozit, care urmeaza să fie restituită conform legislaţiei fiscale. Potrivit prevederilor art.266 alin. (1) din Codul fiscal, cererea de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmeaza a fi restituite, poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuarii şi/sau apariţiei lor. Prin urmare, în cazul în care la prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale 2008-2009 şi 2010, va fi înregistrată suma platită în plus, urmeaza să înaintaţi o cerere către Inspectoratul fiscal teritorial, în raza caruia este domiciliul de bază (viza de resedintă). Restituirea sumelor achitate în plus se efectueaza în termenii stabiliti de legislatia fiscala, conform prevederilor art.175 din Codul Fiscal. Care este regimul fiscal la achitarea indemnizațiilor în cazul eliberării (inclusiv eliberării forțate) din serviciul public? În conformitate cu prevederile art. 18 și 20 din Codul fiscal, sumele primite de către persoane fizice sub forma de indemnizație în baza art. 42 din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcția publica și statutul funcționarului public”, reprezintă surse de venit impozabil. De asemenea, conform prevederilor alin. (1) art. 88 din Codul fiscal, fiecare patron care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat sa calculeze, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit prin Hotarîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014. Astfel, la achitarea sumelor respective patronul urmează să rețină impozitul pe venit la sursa de plată, conform prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal. Totodată, tipuri de drepturi și venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii sunt reglementate în art. 23 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489 din 08.07.1999, precum și în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv. Astfel, în cazul în care îndemnizația ce urmează a fi achitată nu se regăsește în actele legislative enumerate mai sus ca sursă din care nu se calculează contribuția de asigurări sociale, atunci urmează de a fi calculat și reținut această plată obligatorie. De asemenea, potrivit pct. 9 din anexa nr. 3 a Legii cu privire la mărimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala nr. 1593 din 16.12.2002, indemnizația respectivă este o plata din care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală. (Va urma)

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.