12
04 2017
2918

Surse de venit neimpozabile. Întrebări şi răspunsuri

Care va fi regimul fiscal aplicat veniturilor primite în cadrul programului guvernamental „PARE 1+1”? Potrivit art.20 lit. z2) al Codului fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora nu reprezintă sursă de venit impozabilă. Care va fi regimul fiscal la livrarea acumulatoarelor electrice uzate de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător în perioada de după 01.01.2014? Potrivit art. 20 lit. y) al Codului fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) de la livrarea acumulatoarelor electrice uzate nu reprezintă sursă de venit impozabilă. Dacă livrarea a avut loc după data indicată, din plăţile îndreptate în favoarea persoanei fizice nu se reţine impozit pe venit, dat fiind faptul că acestea sunt surse de venit neimpozabile pentru aceasta. Astfel, veniturile date nu sunt pasibile declarării ulterioare. Care sume se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator pentru hrana organizată angajaţilor? În conformitate cu pct. 8 al Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, sumele ce se încadrează în valoarea stabilită (35 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajat), nu se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi, respectiv, nu vor implica careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajaţi. În cazul depăşirii plafonului stabilit, se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator doar sumele ce depăşesc plafonul respectiv.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.