19
04 2021
568

Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului

În Monitorul Oficial din 16 aprilie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 159 din 25 martie 2021 privind executarea art. 227 alin. (1) şi art. 229 din Codul fiscal, prin care a fost aprobate:
  • formularul Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți ale contribuabilului,
  • formularul Comunicatului despre anularea Dispoziţiei,
  • formularul Informaţiei privind disponibilul mijloacelor băneşti în cont.
 
Astfel, Dispoziţia se emite în format electronic de către subdiviziunea competentă a SFS în cazurile constatării comiterii încălcărilor ce țin de:

  • împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de producție, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spațiile comerciale și în spațiile cu o altă destinație, prin neprezentarea de explicații, date, informații și documente, necesare organului fiscal, asupra problemelor care apar în timpul controlului;
  • neprezentarea în termenul stabilit a dării de seamă fiscale;
  • neprezentarea, prezentarea cu întârziere sau prezentarea SFS a unor informații neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului și al subdiviziunilor acestuia.

 

Dispoziția se emite pentru fiecare bancă, societate de plată, societate emitentă de monedă electronică, furnizor de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (inclusiv sucursalele acestora), în care sunt deschise conturi bancare sau conturi de plăți, cu excepţia celor pentru care nu este aplicabilă procedura de suspendare.

 

Copia Dispoziţiei se remite contribuabilului la adresa electronică, dacă aceasta este înregistrată la SFS, iar în cazul în care adresa lipseşte, se remite o copie pe suport de hârtie.

 

În același timp, în cazul existenței deciziei instanței de judecată, prezentării scrisorii de garanție bancară, constituirii fidejusiunii sau gajului, încheierii contractului de amânare și eșalonare a plăților, se emite un Comunicat privind anularea Dispoziției.

 

Datele privind suspendarea / anularea suspendării operaţiunilor la conturile bancare sau de plăți vor fi accesate prin intermediul Sistemului Informaţional al SFS, cu  generarea rapoartelor care vor include informații privind: codul fiscal şi denumirea contribuabilului; contul bancar/de plăți, numărul şi data emiterii dispoziţiei; contul/conturile suspendate;  date din cotorul recepţionat, comunicatul, cu indicarea numărului şi a datei,  data anulării de către SFS, cu includerea informaţiei privind dispoziţia de suspendare şi a comunicatului de anulare; ordinul incaso și informaţia privind aplicarea interdicţiilor de către executorii judecătoreşti, cu reflectarea numelui executorului judecătoresc şi a numărului şi datei documentului potrivit căruia a fost aplicată interdicţia.

 

Ordinul va fi pus în aplicare la 1 iulie 2021, fiind abrogat Ordinul IFPS nr. 65 din 12.04.2006 privind executarea art. 227 alin. (1) şi art. 229 din titlul V al Codului fiscal, iar acţiunile Dispoziţiilor privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabililor emise de către subdiviziunile SFS până la punerea în aplicare a Ordinului publicat în MO se execută conform procedurii stabilite de Ordinul IFPS nr. 65/2006.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.