15
07 2020
920

Susținerea IMM-urilor cu potențial înalt de dezvoltare

În următoarele 36 luni în Republica Moldova va fi implementat, în regim de pilotare (cu posibilitate de extindere), Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizarea acestora. Realizarea Programului necesita pentru anii 2020-2023 un buget estimativ de 65 mil. lei (fiind majorat cu 50 mil. lei), iar responsabilă de implementarea Programului va fi Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care va fi institui o unitate de implementare a Programului.
 
În MO din 14 iulie a fost publicată și a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr.439 din 1 iulie curent, prin care a fost aprobat atât Programul respectiv cât și Planul de implementare a activităților, dar și componența instituțională a Comitetului de coordonare a Programului. Documentul stabilește expres că activitățile de finanțare în cadrul Programului constituie o schemă de ajutor de minimis și, respectiv, cad sub incidența prevederilor Legii nr.139/2012  cu privire la ajutorul de stat și Regulamentului privind ajutorul de minimis,  aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.2/2013.
 
Programul de susţinere a afacerilor cu potenţial înalt de creştere şi internaţionalizarea acestora propune măsuri de suport pentru IMM axate pe domenii de intervenţie: 
  • Suport informațional și consultativ (sesiuni de informare și evenimente tematice, suport în formare antreprenorială etc.)
  • Asistență și suport financiar (emiterea busuness vouchereului integral finanțat din cadrul Programului în sumă de 50 000 lei; în cazul în care activitatea propusă de companie necesită finanțare adițională, beneficiarii pot obține un business voucher suplimentar, în sumă de maxim 50 000 lei, din care contribuția proprie va constitui 40%; finanțare în formă de grant etc.)
  • Monitorizare și evaluare (vor fi efectuate de către ODIMM, care va verifica respectarea condițiilor și utilizarea corespunzătoare a resurselor financiare oferite timp de 36 de luni din data transferării ultimei tranșe (vizite de pre-finanțare, post-finanțare și monitorizare finală la expirarea perioadei de monitorizare, cu prezentarea de către beneficiar a tuturor documentelor justificative privind investiția efectuată. Documentul conține și indicatori1 de monitorizare și evaluare a implementării Programului.).
 
Suportul financiar în cadrul Programului este destinat ÎMM cu potențial înalt de creștere din sectoarele cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice, care utilizează atragerea investițiilor ca factor de competitivitate în penetrarea piețelor internaționale și va fi acordat ÎMM de pe întreg teritoriul RM, cu respectarea următoarelor distribuiri: 30% din valoarea totală a bugetului prevăzut pentru municipiile Chișinău (20%) şi Bălți (10%) şi 70% – pentru celelalte localități.
 
În cadrul Programului nu vor fi finanțate solicitările de grant pentru acțiunile retroactive; salariile personalului, arenda spațiilor, consumabile și alte cheltuieli administrative.
____________________________________________________________________
1Realizarea activităților planificate în cadrul prezentului Program vor contribui la atingerea următorilor indicatori de progres și performanță:
1) 70% din întreprinderile participante în cadrul Programului vor deveni mai competitive pe piața locală și externă;
2) cel puțin 60% din beneficiari vor înregistra o creștere a cifrei de afaceri și a profitabilității cu cel puțin 10%, într-un termen de 3 ani;
3) cel puțin 20% din companiile finanțate vor aplica tehnologia de automatizare industrială, prin achiziționarea utilajelor/echipamentelor de producere și ambalare;
4) cel puțin 20% din beneficiari vor implementa standarde moldovenești care adoptă standardele europene pentru sisteme de management;
5) circa 60% dintre companiile participante vor menține numărul angajaților și vor contribui la majorarea câștigului salarial mediu pe economie;
6) circa 50% dintre companiile finanțate vor aplica elemente inovative (în produse, în procesele tehnice și în ramura organizațională) și de dezvoltare durabilă;
7) cel puțin 20% din întreprinderi, participante la prezentul Program, vor majora exportul producției proprii cu 10% și se vor extinde pe alte piețe de desfacere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.