29
11 2019
3257

Taxa fixă pentru asigurare individuală la BASS se va majora

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Astfel, bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 se aprobă atât la venituri, cât și la cheltuieli în sumă de 23,4 mld. lei, veniturile fiind în creștere cu 9,6% comparativ cu cele precizate pentru anul curent, iar cheltuielile – cu 7,3%. După cum a anunțat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, în structura veniturilor de stat resursele generale ale BASS vor constitui 63,6%, iar transferurile din cadrul bugetului de stat – 36,4%. Potrivit proiectului, contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii (taxa fixă anuală) se stabilește în mărime de 10740 de lei, pentru anul curent aceasta a fost stabilită în mărime de 9456 lei. Totodată, contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii (taxa fixă anuală) calculată în bază de contract individual încheiat cu CNAS pentru persoanele fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual, dar și zilieri, se stabilește în mărime de 2736 lei. Astfel, se majorează și această contribuție, pentru anul curent ea fiind stabilită în mărime de 2412 lei. După cum a menționat ministrul, proiectul BASS pentru anul 2020 prevede un șir de politici sociale noi, printre care majorarea, începând cu 1 ianuarie 2020, cu 200 lei a cuantumului alocaţiei lunare de stat pentru beneficiarii din rândul participanţilor la acţiunile de luptă. Totodată, se prevede extinderea, începând cu aceeași dată, a dreptului la alocaţie lunară de stat în cuantum de 500 lei victimelor reabilitate ale represiunilor politice, indiferent dacă persoanele sunt sau nu beneficiari de pensii sau alocaţii sociale de stat în sistemul național. Tot începând cu 1 ianuarie 2020 va fi majorat și cuantumul alocaţiilor sociale de stat persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii cu 40% din cuantumul pensiei minime de dizabilitate și a persoanelor vârstnice – cu 30 % din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă. În proiect mai sunt incluse indexarea pensiilor de două ori pe an (la 1 aprilie şi la 1 octombrie), indexarea mărimii integrale a pensiilor unor categorii de beneficiari, majorarea pensiei de urmaş, stabilirea pensiei de dizabilitate severă beneficiarilor cu vârsta de până la 23 de ani care au acumulat un stagiu minim contributiv de 2 ani etc. De asemenea, se prevede acordarea indemnizaţiei lunare soţului supravieţuitor în cazul decesului asiguratului beneficiar al dreptului la pensie pentru limită de vârstă într-un termen mai mic de 5 ani de la data obţinerii acestui drept, precum și acordarea suportului unic în cuantum de 700 lei beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale de stat, cuantumul cărora nu depăşeşte 2000 lei. Proiectul mai prevede revizuirea, începând cu 1 iulie 2020, a perioadelor de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă eşalonat în raport cu stagiul de cotizare acumulat după realizarea dreptului la pensie. Revizuirea pensiilor va fi finalizată în anul 2023, cu 4 ani mai devreme comparativ cu prevederile legislaţiei în vigoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.