Știri

Taxa pentru servicii de consultanţă: agricultorii trebuie să gândească în funcție de profit și nu de cheltuieli

Autoritățile propun completarea Strategiei pentru anii 2012-2022 cu un șir de acțiuni noi, ce au ca scop direcționarea vectorului de dezvoltare a Serviciilor de Extensiune Rurale și racordarea la cerințele Uniunii Europene. Astfel, se propune implicarea mai multor companii prestatoare de servicii în procesul de furnizare a consultanței agricole, promovarea și implementarea mecanismului de plată a serviciilor agricole, sporirea calității serviciilor de extensiune rurală prestate, fapt ce va genera o valoare adăugată înaltă și va îmbunătăți calitatea vieții în mediul rural. Una din cele mai importante acțiuni vizează introducerea coresponsabilității financiare a comunității agricole, care presupune o taxă pentru servicii de consultanță. Autorii intenționează în acest fel să sporească sursele de finanțare a activității consultanților și a calității serviciilor prestate, dar și să facă agricultorii să gândească altfel – în funcție de profit, nu de cheltuieli. Pentru susținerea introducerii acestei taxe se menționează câteva argumente, printre care - reducerea vulnerabilității de micșorare a sumelor finanțate din bugetul de stat, obținerea unei valori adăugate maxime în ceea ce privește calitatea consultanței, stabilirea unui parteneriat eficient consultant-fermier, etc. Eficiența consultației cu plată va accentua valoarea consultației, pe când acordarea serviciilor gratuite sunt percepute ca având o valoare mică, se menționează în proiect. Se preconizează că serviciile de consultanță individuale din pachetul minim al serviciilor de extensiune rurală vor fi cu plăți achitate de fermieri către entitatea prestatoare. Aceste plăți vor fi introduse gradual pentru domenii specifice. Finanțarea serviciilor de extensiune rurală va fi realizată din 3 surse: - mijloace financiare planificate din bugetul de stat - surse financiare acumulate în rezultatul prestării serviciilor cu plată - surse bănești atrase din exterior de către instituțiile nonguvernamentale prestatoare de servicii. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală pentru anii 2012-2022 se completează cu 3 obiective specifice: 1. Extinderea reţelei de extensiune rurală de la 40% dintre gospodarii în anul 2011 până la 65% în anul 2022 2. Creşterea numărului de beneficiari cu 20% până în anul 2022 3. Sporirea veniturilor beneficiarilor serviciilor de extensiune rurală cu circa 15% anual. Pentru realizarea acestor obiective sunt propuse un șir de acțiuni, printre care - elaborarea şi aprobarea caietului de sarcini privind funcţionarea reţelei de extensiune rurală, selectarea şi contractarea organizaţiei nonguvernamentale care va gestiona reţeaua de extensiune rurală, elaborarea şi aprobarea programelor anuale de calificare pentru consultanţi etc. De asemenea, autoritățile intențiomează să propună includerea finanţării reţelei de extensiune rurală în proiectul legii bugetului de stat. În acest sens, se va solicita anual o sumă de circa 135, 5 mii lei; programele de instruire a consultanților, care vor costa anual 3300,0 mii lei; dezvoltarea capacităților angajaților direcțiilor agricole raionale, măsura ce va costa 3980,0 mii lei anual. Impactul serviciilor prestate, prin diversificarea acestora și introducerea serviciilor cu plată, se aşteaptă a fi unul considerabil. Serviciile de extensiune vor avea un rol dublu. Pe de o parte, va spori profitabilitatea sectorului agroindustrial, iar pe de altă parte, va crește interesul agricultorilor pentru protecția mediului, pentru că vor fi oferite și servicii cu privire la protecţia naturii, bunăstarea animalelor, securitatea alimentară şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă și trai ale populației din mediul rural, contribuind astfel la dezvoltarea echilibrată a sectorului agricol.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1369 vizualizări

Data publicării:

08 Decembrie /2017 11:36

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

servicii de calitate | consultanta | taxa | agricultira | buget de stat | proiect de lege

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon