21
11 2017
3336

Terenurile întovărășirilor pomicole pot fi incluse în intravilanul localităţilor

Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege ce oferă posibilitatea modificării destinației terenurilor întovărășilor pomicole în terenuri de construcții, prin modificarea planurilor urbanistice ale localităților. Proiectul prevede că, la inițiativa și la solicitarea adunării generale a întovărășilor pomicole, consiliile locale vor putea decide includerea loturilor de teren din cadrul întovărășirilor în intravilanul localităților, cu respectarea normelor de urbanism, în modul stabilit de Guvern. Odată cu majorarea numărului de case construite și de persoane care se stabilesc pe terenurile respective, starea urbanistică a localității se agravează și anume infrastructura este creată cu abateri de la normele în construcții din motivul lipsei planului de urbanism. Această stare are loc din cauza neconcordanței prevederilor art. 73 din Codul funciar, care stabilește că nu se consideră excludere din circuitul agricol schimbarea modului de folosință a terenurilor agricole în scopul menționat și art.99 din același act, care menționează că pierderile din producția agricolă le repară întreprinderile care și-au amplasat construcțiile pe terenurile irigabile, pe terenuri cu plantați multianuale etc. În acest sens, Președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, deputatul Ion Balan, a menționat că proiectul are ca scop unificarea prevederilor articolelor menționate. Documentul mai prevede că pe terenurile cu destinație agricolă vor putea fi amplasate pensiuni agroturistice, la fel fără excluderea terenurilor din circuitul agricol. Modificările respective sunt elaborate în scopul facilitării creării și dezvoltării servicilor de agroturism în regiunile rurale, obiectiv prevăzut în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală 2014-2020, a mai adăugat deputatul. Potrivit datelor, în Republica Moldova sunt înregistrați 72 419 deținători de terenuri în cadrul întovărășirilor pomicole și 14 451 deținători de construcții capitale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.