16
03 2021
800

Termenul de achitare a impozitului pe venit din locațiunea imobilelor poate fi modificat

Declarația-cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, usufruct, superficie) a proprietății imobiliare ar putea fi depusă și prin intermediul poștei electronice. Aceasta, împreună cu documentele confirmative autentificate prin semnătură digitală, va fi transmisă la adresa electronică a Serviciului Fiscal de Stat: mail@sfs.md.
 
Autoritatea fiscală propune pentru consultare publică proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului SFS nr.622/2018. privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal.
 

Astfel, în cazul în care proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) pe o perioadă mai mică de o lună, obiect al impunerii va constitui venitul obținut de către persoana fizică, iar perioada de declarare și achitare a impozitului pe venit se va stabili conform normelor expuse1 în pct. 9 și 10 din anexa nr.1.

În cazul în care bunul imobil se oferă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) pe o perioadă mai mică de 24 ore, în calitate de perioada de referință se va accepta „ziua”.

 

Dacă Declarația privind rezilierea contractului se prezintă cu depășirea termenului prevăzut, la calcularea obligației fiscale se va lua în considerare perioada de până la cea de a treia zi ce precede ziua depunerii Declarației privind rezilierea contractului la SFS.

 

În cazul în care proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă pe o perioada anuală, la determinarea obligației fiscale se va lua în calcul venitul persoanei fizice împărțit proporțional pe luni, în funcție de perioada stipulată prin contract.

La solicitarea contribuabilului, SFS va aplica ștampila pe Confirmarea privind înregistrarea contractului de locațiune, pentru a fi prezentată instituțiilor solicitante.

 

Documentul mai prevede că lipsa datelor personale referitoare la identitatea locatarului nu constituie temei pentru refuzul înregistrării contractului de locațiune. Totodată, datele privind locatarul specificate în contractul încheiat între părți se consideră drept fiind suficiente pentru înregistrarea contractului.

 

Amintim, persoanele fizice, care transmit în posesie şi/sau în folosință (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietăți imobiliare, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. În prezent, conform pct. 9 anexa nr.1 a Ordinului 622/2018 (Recomandările metodologice), acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 2 a lunii în curs sau în avans.

 

Autorii proiectului propun ca achitarea să fie efectuată cel târziu la data de 25 a lunii în curs, iar dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie/folosinţă după data de 25, atunci termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie/folosință a bunului imobil, cu dreptul de înregistrare a contractului la SFS în termen de 3 zile de la data încheierii acestuia.

 

Proiectul poate fi consultat până la data de 17 martie curent, iar propunerile și sugestiile pot fi transmise la adresa: alina.platita@sfs.md.

_________________________________________________________________________

1 Redacția propusă: „9. Persoanele fizice, care transmit în posesie şi/sau în folosință (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietăți imobiliare, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. În cazul în care proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) pe o perioadă mai mică de o lună, obiect al impunerii va constitui venitul obținut de către persoana fizică, iar perioada de declarare și achitare a impozitului pe venit se va stabili conform normelor expuse în prezentul punct și în pct.10 din Regulament.

10. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie sau/și folosință a bunului imobil.”.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.