21
05 2021
560

Termenul de prezentare a rapoartelor și de stingere a obligațiilor fiscale în cazul tratamentului de COVID19

În cazul în care conducătorul întreprinderii sau o altă persoană cu funcție de răspundere se află în concediu medical în legătură cu tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2 la data-limită de depunere a dărilor de seamă fiscale, aceasta va beneficia de prelungirea termenului de prezentare a rapoartelor și a termenului de stingere a obligațiilor pentru achitarea impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii.În Monitorul Oficial de astăzi, 21 mai, a fost publicată Legea nr. 62 din 22 aprilie 2021 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător.


Potrivit legii, dreptul de prelungire se exercită în baza cererii depuse la Serviciul Fiscal de Stat, la care se anexează o copie a certificatului medical și confirmarea faptului că titularul cererii a beneficiat de concediu medical în legătură cu tratamentul infecției COVID-19, eliberată de medicul de familie.În baza actelor prezentate, SFS, în termen de 15 zile, va asigura ajustarea de rigoare a situației fiscale a contribuabilului în sistemul său informațional.Termenul modificat reprezintă data indicată în cererea depusă de contribuabil la SFS, care nu trebuie să depășească 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi sau de la termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de stingere a obligației fiscale corespunzătoare. În acest termen urmează a fi prezentate dările de seamă respective, precum și a fi achitate impozitele, taxele și alte plăți obligatorii la buget.Legea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial (21 mai 2021) și este aplicabilă perioadelor fiscale pentru care termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de stingere a obligației fiscale survine în anul 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.