20
08 2018
5207

TFD 19 va substitui TFD 13

Darea de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 13) și Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 274 din 07.03.2013, sunt abrogate, fiind substituite de Formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19). Ordinul nr. 406 din 8 august 2018 al Serviciului Fiscal de Stat privind aprobarea Formei TFD 19 și a Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM a fost publicat vineri, 17 august, în MO. Conform documentului, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în țară se va vira după locul reședinței de bază a persoanei juridice sau după domiciliul persoanei fizice – posesori ai autovehiculelor și se achită de către subiectul impunerii cu întocmirea documentului de plată în destinația căruia se indică, obligatoriu, numărul de identificare al vehiculului indicat în Certificatul de înmatriculare VIN-Cod (caroserie) sau alt număr convențional al agregatului, nemarcat de producător, tipul şi marca autovehiculului. În Instrucțiune sunt prevăzute expres cazurile în care taxa pentru autovehiculele mixte se calculează pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare - la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată, inclusiv dacă autovehiculul mixt, în urma reutilării, nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz, taxa se va calcula la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată. Tot în Instrucțiune este oferită descrierea detaliată a modului de completare a Formei TFD 19, care se va prezenta anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune. Ordinul mai indică că Forma TFD 19 se va prezenta de către subiecții impunerii, care au obligația de prezentare a dării de seamă respective, începând cu anul 2019 pentru perioada fiscală aferentă anului 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.