Știri

Transportul organizat al angajaților: serviciile de taxi

Unele întreprinderi, în scopul asigurării protecției angajaților în situația de pandemie, au decis să le ofere posibilitatea utilizării serviciilor de taxi la deplasarea la/de la locul de muncă. În aceste condiții apare întrebarea ce ține de deductibilitatea acestor servicii, dar și a regimului fiscal al plăților respective efectuate în folosul angajaților.
 
Amintim că, în conform prevederilor art. 24 pct. (19) din Codul fiscal, angajatorului i se permite deducerea cheltuielilor și pentru transportul organizat al angajaților, totodată fiind indicat că Guvernul stabilește modul de deducere.
 
În acest sens, urmează să examinăm prevederile Hotărârii Guvernului nr.693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, prin care au fost aprobate trei Regulamente  ce prevăd modul de determinare şi achitare a impozitului pe venit, a principiilor evidenţei, constatarea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor ce se deduc în conformitate cu prevederile CF.
 
Astfel, Anexa nr.1 la HG nr.693/2018 este Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, capitolul V al căruia reglementează deducerea cheltuielilor suportate în scopul desfășurării activității de întreprinzător, ce ţin de fabricarea,executarea, prestarea şi desfacerea producţiei, lucrărilor, serviciilor, de desfacere a mărfurilor, mijloacelor fixe şi altor bunuri, precum şi a cheltuielilor legate de obţinerea altor venituri.
 
Secțiunea 1 a capitolului V se referă în exclusivitate la modul de deducere a cheltuielilor pentru transportul organizat al angajaţilor1.
 
Din cele expuse supra conchidem că, în cazul în care angajatorul decide să contracteze de serviciile persoanelor terţe ce prestează servicii de transport de persoane în regim de taxi pentru transportarea angajaţilor entității, cheltuielile zilnice de până la 35 lei (inclusiv) per angajat vor fi deductibile, la prezentarea documentelor confirmative (alin.2 pct.37).
 
În cazul în care suma cheltuielilor va depăși limita stabilită, suma depășirii devine venit impozabil pentru angajator, iar pentru angajat – facilitate acordată de patron, cu aplicarea regimului fiscal general stabilit. Sumele respective vor fi reflectate în Darea de seamă IPC18 (din anul viitor – IPC21), în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost acordate facilitățile respective. Suma plăţii  şi suma impozitului reţinut din aceasta vor fi reflectate în rândul 11, codul sursei de venit “SAL”.
___________________________________________
1    Secţiunea 1
Deducerea cheltuielilor privind transportul organizat al angajaţilor
34. Angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaţilor în limita maximă a plafonului mediu de 35 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator pentru transportul organizat al angajaţilor şi numărul de angajaţi transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaţilor.
35. În cazul depăşirii plafonului stabilit, suma depăşirii se va considera drept recompense şi facilităţi acordate de către angajator angajaţilor. În acest caz angajatorul va fi responsabil de determinarea şi alocarea depăşirii plafonului, precum şi de declararea şi achitarea impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente depăşirii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
36. Criteriul stabilit la pct. 34 se aplică pentru transportul organizat al angajaţilor de la/la locul de muncă. Acest criteriu nu se aplică pentru celelalte cazuri de transportare a angajaţilor în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, în care regimul fiscal se determină conform modului general stabilit.
37. Deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct. 34 se permite în baza următoarelor documente confirmative:
1) în cazul organizării transportului angajaţilor de către angajator în mod independent:
a) ordinul intern al angajatorului care stabileşte politica de transportare a angajaţilor și limita stabilită pentru fiecare an;
b) documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru serviciile de transport de la/la locul de muncă;
c) itinerarul mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaţilor de la/la locul de muncă, precum şi lista angajaţilor transportaţi per rută în luna respectivă;
d) foile de parcurs aferente mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaţilor;
e) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă al angajaţilor);
f) documentele ce confirmă suportarea efectivă a cheltuielilor.
 
2) în cazul în care angajatorul beneficiază de serviciile persoanelor terţe, inclusiv prin utilizarea transportului public, pentru transportarea angajaţilor săi:
a) ordinul intern al angajatorului care stabileşte politica de transportare a angajaţilor;
b) documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru serviciile de transport de la/la locul de muncă;
c) contractul de prestare a serviciilor, în cazul utilizării transportului public. În celelalte cazuri de utilizare a serviciilor persoanelor terţe, în afară de contract, se va prezenta şi itinerarul utilizat, precum şi distanţa ce urmează a fi parcursă de mijlocul de transport pentru fiecare rută;
d) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă al angajaţilor);
e) factura fiscală.
 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2390 vizualizări

Data publicării:

22 Septembrie /2020 08:01

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

deducere | transport organizat | servicii taxi | documentare | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon