18
09 2019
634

Trecerea de la produsele piscicole de import la produsele autohtone

Crearea condițiilor pentru dezvoltarea acvaculturii cât și păstrarea și restabilirea fondului genetic piscicol; dezvoltarea potențialului științific și tehnologic, introducerea tehnologiilor inovatoare în domeniul acvaculturii capturării resurselor biologice acvatice; prelucrarea și depozitarea materiilor prime ale produselor finite; asigurarea eficienței activităților autorităților de stat în acvacultură și îmbunătățirea cadrului legal de reglementare sunt sarcinile Programului Național de Consolidare și Dezvoltare a Sectorului de Acvacultură în Republica Moldova pentru anii 2020-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia pentru anii 2020-2022. Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea documentului este propus pentru consultări publice de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Scopul proiectului este asigurarea trecerii de la produsele piscicole de import la produsele autohtone, consumul cărora sporește continuu per cap de locuitor ( de la 3,9 kg în anul 2000 până la 10,8 în anul 2017). Din consumul anual de 38519 tone (datele anului 2017), doar 12083 tone de pește sunt de producere autohtonă, ceea ce asigură rata securității alimentare la 31,5%. Autorii documentului constată și factorii care influențează asupra producției și consumului de pește. Deoarece populația totală din republică este în scădere și poate duce la reducerea consumului de pește, veniturile și capacitatea de cumpărare a moldovenilor în ultimii zece ani au crescut, ceea ce asigură o cerere constantă sporită pentru pește și produsele piscicole. Totodată, urbanizarea se reflectă în obiceiurile consumatorilor, care trec de la consumul peștelui mai ieftin și mai tradițional la cele exotice și mai scumpe, de la pește viu la alimente prelucrate. Pentru majorarea volumului de producere pot fi utilizate și cele patru rase de crap autohton aprobate şi brevetate în Moldova, acestea fiind recunoscute și la nivel internațional și sunt caracterizate prin productivitatea înaltă, cu o capacitate bună de a se alimenta activ la temperaturi comparativ joase ale apei, cu rezistenţă mărită la bolile infecţioase, care depășesc standardele existente. Proiectul prevede măsuri pentru prevenirea riscurilor pierderii fondului genetic din domeniu, de educaţie, formare şi cercetare în acvacultură, conține analiza SWOT a sectorului prin prisma competitivități etc. Propunerile și comentariile asupra proiectului sunt acceptate până la 17 octombrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.