23
12 2021
119

Un nou împrumut din partea FMI

Guvernul Republicii Moldova intenționează atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare extinsă (EFF) în sumă de 266,7 mil. drepturi speciale de tragere (DST) (circa $560 mil.), precum și prin intermediul mecanismului extins de creditare (EFC), în sumă de 104,75 mil. DST, ce vor fi utilizate pentru finanțarea necesităților bugetului de stat.
 
 Guvernul a aprobat în ședința de ieri, 22 decembrie, proiectele de hotărâri cu privire la aprobarea proiectelor de lege privind atragerea împrumutului de stat extern.
 

Documentele au fost elaborate în conformitate cu art. 26 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat și ca urmare a aprobării la data de 20 decembrie 2021 de către Consiliul de directori executivi al FMI a unui nou Program de reforme economice în valoare de 400,0 mil. DST, care va fi susținut printr-un acord pe 3 ani, finanțat în baza Mecanismului extins de creditare (ECF) și Mecanismului de finanțare extinsă (EFF). Noul program, susținut prin mecanismele de finanțare ECF și EFF, va facilita redresarea economică și va permite avansarea reformelor instituționale și de guvernanță pe termen lung menite să restabilească rezervele necesare pentru impulsionarea unei creșteri durabile a veniturilor.

 

Astfel, împrumutul ce urmează a fi acordat de FMI, prin intermediul EFF, în sumă de 266,7 mil. DST, va fi rambursat în 12 tranșe egale, după expirarea a 4,5 ani de la fiecare tragere efectuată din contul împrumutului. Maturitatea împrumutului este 10 ani. Dobânda aplicată pentru împrumutul în cauză este flotantă și la situația din 13 decembrie 2021 a constituit 1,072% anual, taxa de deservire constituie 0,5% din suma debursată, iar comisionul de angajament – 0,30%. La rândul său, împrumutul acordat prin intermediul EFC va fi rambursat în 10 tranșe egale, după expirarea a 5,5 ani de la fiecare tragere, dobânda va fi stabilită la fiecare 2 ani și va constitui 0% în anul 2023.

 

Potrivit notei proiectului, împrumutul va fi utilizat pentru finanțarea necesităților bugetului, cheltuielile prioritare vor include cheltuielile pentru drumuri, sectorul energetic și aprovizionarea cu apă, dar și investiții eficiente în sănătate, educație și crearea locurilor de muncă noi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.