11
01 2020
773

Un produs importat trebuie să beneficieze de un tratament egal cu cel aplicat produselor autohtone

Guvernul s-a expus asupra inițiativei legislative cu privire la modificarea Codului fiscal (CF), care prevede extinderea listei produselor autohtone impuse la cota redusă a TVA de 8%. Proiectul de lege remis Executivului spre avizare propune completarea art. 96 din CF cu următoarele poziții (cu indicarea pozițiilor tarifare): — tutunuri brute sau neprelucrate, deșeuri de tutun – producere autohtonă; — semințe de in – producere autohtonă; — migdale – producere autohtonă; — alune – producere autohtonă; — muștar – producere autohtonă. Autorul inițiativei consideră că, în cazul acceptării propunerilor înaintate, competitivitatea produselor autohtone enumerate supra va crește semnificativ, fiind posibilă diminuarea prețului de vânzare a acestora cu minimum 10 la sută. În opinia Guvernului, orice modificare la legislația fiscală și vamală trebuie să fie efectuată în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de către Republica Moldova în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), precum și în baza acordurilor de comerț liber ratificate, care expres prevăd neadmiterea discriminărilor și a politicilor de suport pentru producătorii autohtoni în detrimentul produselor importate. În acest context, se menționează că, potrivit art. 152 din Acordul de asociere RM-UE, se acordă tratament naţional mărfurilor celeilalte Părţi în conformitate cu articolul III din Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ (GATT 1994), inclusiv cu notele interpretative ale acestuia. Astfel, este reglementat principiul tratamentului național în materie de impozitare şi reglementări interne, care stabilește că fiecare membru al OMC acordă produselor altui membru tratament fiscal nu mai puțin favorabil decât tratamentul acordat produselor naționale. Astfel, un produs importat, care a trecut frontiera după plata taxelor vamale şi a altor taxe, trebuie să beneficieze de un tratament egal cu cel aplicat produselor autohtone, fapt ce nu se respectă în cazul propunerii înaintate ce vizează aplicarea cotei reduse a TVA de 8% pentru anumite categorii de produse autohtone. În acest sens, în avizul Guvernului este menționat că TVA trebuie să fie aplicată față de toți agenții economici, indiferent de originea produselor, atât la cele de import, cât și la cele autohtone. În același timp, în motivarea avizului Executivul menționează că modificarea mecanismului de aplicare a TVA pentru producția agricolă în scopul de a stimula dezvoltarea sectorului respectiv constituie o prioritate, iar identificarea celor mai bune soluții în acest sens urmează a fi realizată cu participarea tuturor părților vizate (autorităților publice și a reprezentanților mediului de afaceri) pe parcursul primului semestru al anului 2020, acțiune prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.