27
02 2019
591

Uniformizarea tarifelor la serviciile de distribuire a drepturilor sociale

Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către beneficiari și de asigurare a plății prin virament se stabilesc la nivel de 0,7% din suma distribuită în calitate de drepturi de la bugetul de stat și de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Totodată, tarifele pentru serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii care asigură plata în numerar distribuită la domiciliu se stabilesc la 1,0% din suma distribuită în calitate de drepturi finanțate de la BASS. În Monitorul Oficial din 22 februarie curent a fost publicată Legea nr.15 din 15 februarie 2019 pentru modificarea art.14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. Anterior, conform acestui articol tarifele erau stabilite până la 0,7% din suma distribuită în calitate de drepturi finanţate de la bugetul de stat şi de la BASS, cu excepția prestatorilor de servicii de plată care asigură distribuirea drepturilor sociale exclusiv în localitățile rurale, pentru care tarifele erau în mărime de 1,1% din suma distribuită. Astfel, scopul legii este uniformizarea tarifelor la serviciile menționate pentru serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii de servicii de plată desemnați de către beneficiari, indiferent de mediul urban sau rural. Tarifele stabilite se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2019. Implementarea noilor prevederi necesită cheltuieli suplimentare în sumă de circa 29,0 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.