27
07 2018
3855

Unii funcționari fiscali vor purta epoleţi

În Republica Moldova vor activa funcționari fiscali cu statut special, conform pachetului de legi ce prevede reformarea domeniului fiscal. Astfel, se propune completarea Codului fiscal cu articole ce vor reglementa statutul acestor funcționari. Conform proiectului, funcționarul fiscal cu statut special este cel care exercită atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat în domeniul constatării infracțiunilor. Gradele speciale ale funcționarului fiscal cu statut special Funcționarilor fiscali cu statut special li se vor conferi grade speciale. Acestea se vor conține într-un articol nou din Codul fiscal - 1733: • Locotenent al Serviciului Fiscal de Stat (termen de deținere 2 ani) • Locotenent-major al Serviciului Fiscal de Stat (termen de deținere 2 ani) • Căpitan al Serviciului Fiscal de Stat (termen de deținere 3 ani) • Maior al Serviciului Fiscal de Stat (termen de deținere 4 ani) • Locotenent-colonel al Serviciului Fiscal de Stat (termen de deținere 5 ani) • Colonel al Serviciului Fiscal de Stat (fără termen stabilit de deținere) • General-maior al Serviciului Fiscal de Stat (fără termen stabilit de deținere) • General-locotenet Serviciului Fiscal de Stat (fără termen stabilit de deținere) • General-colonel al Serviciului Fiscal de Stat (fără termen stabilit de deținere). Proiectul prevede că gradele speciale de până la gradul de colonel al Serviciului Fiscal de Stat inclusiv se conferă de către directorul SFS, iar cele de la general-maior în sus se conferă de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea ministrului Finanțelor. Gradele speciale ulterioare se vor conferi succesiv, în corespundere cu funcția deținută și la expirarea termenului de deținere a gradului precedent, precum și cu condiția obținerii calificativului ”foarte bine” la ultima evaluare anuală a performanțelor profesionale. În același timp, ele vor putea fi conferite și ca mențiune pentru atitudinea conștiincioasă față de îndeplinirea obligațiilor de serviciu, cu condiția că mențiunea este conferită la expirarea a cel puțin unei jumătăți din termenul de deținere a gradului precedent. La calcularea termenului de deținere a gradului special nu se include perioada de aflare în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 3 ani, perioada de concediu pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 4 ani, perioada de retrogradare din gradul special și cea de suspendare a raporturilor de serviciu ce depășește 60 de zile lucrătoare. Salarizarea acestora se stabilește în conformitate cu Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici. Semnele specifice ale funcționarului fiscal cu statut special vor fi uniforma, însemnele distinctive și legitimația de serviciu. Funcționarii fiscali cu statut special vor beneficia și de anumite garanții. În caz de pierdere a capacității de muncă în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu, funcționarul fiscal va beneficia de o indemnizație unică, ale cărei mărimi variază în funcție de gravitatea mutilării: • Ușoară – 3 salarii lunare • Medie – 5 salarii lunare • Gravă – 7 salarii lunare. Dacă funcționarul se eliberează din funcție pe motiv că a fost clasat ca fiind inapt pentru serviciu, ca urmare a pierderii capacității de muncă, acesta va beneficia de o indemnizație unică în mărime de un salariu mediu lunar, conform ultimei funcții deținute pe parcursul ultimelor 6 luni până la survenirea evenimentului, pentru fiecare procent de pierdere a capacității de muncă. Funcționarul fiscal cu statut special va primi și o compensație lunară în caz de dizabilitate cauzată de îndeplinirea obligațiilor de serviciu. Aceasta va fi raportată la salariul să lunar conform ultimei funcții deținute, cu următoarele valori: • 100% - pentru o dizabilitate severă • 80% - pentru o dizabilitate accentuată • 60% - pentru o dizabilitate medie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.