Știri

Valorizarea şi indexarea pensiilor

Casa Naţională de Asigurăti Sociale comunică, că din 1 aprilie 2018 toate pensiile au fost indexate cu 6,6%. Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pe ţară pentru anul precedent determinat în modul stabilit de Guvern. De indexare vor beneficia 705022 beneficiari de pensii stabilite conform Legii privind sistemul public de pensii nr. 156-XIV din 14.10.1998, Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23.06.1993 și Legii privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl nr. 909-XII din 30.01.1992. Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă este echivalent cuantumului venitului lunar minim garantat stabilit anual, care de la 1 aprilie 2018 constituie 1025 lei. Totodată, cuantumul pensiei minime de dizabilitate de la 1 aprilie 2018 constituie: în cazul unei dizabilităţi severe – 768,75 lei; în cazul unei dizabilităţi accentuate – 717,50 lei; în cazul unei dizabilităţi medii – 512,50 lei. Concomitent, pentru circa 54165 de beneficiari de pensii pentru limită de vârstă și de dizabilitate stabilite în perioada 2012-2013 a fost valorizat venitul mediu asigurat inclus în calculul pensiei, inclusiv 46965 beneficiari de pensii pentru limită de vârstă și 7200 beneficiari de pensii de dizabilitate. Valorizarea reprezintă indexarea venitului mediu lunar asigurat realizat începând cu 1 ianuarie 1999 și inclus în calculul pensiilor pentru limită de vârstă și a pensiilor de dizabilitate stabilite până la 1 aprilie 2017, reieșind din creșterea salariului mediu pe economie în anul precedent anului stabilirii pensiei față de anul realizării venitului asigurat. Valorizarea pensiilor se efectuează pe etape. Anul trecut au fost efectuate două etape de valorizare: din 1 aprilie – pentru pensionarii, care au ieşit la pensie în perioada 2001-2008; de la 1 noiembrie, pentru cei care au ieşit la pensie între anii 2009-2011. Și deja de la 1 aprilie va fi valorizată pensia pentru cei cu pensia stabilită în anii 2012 şi 2013. Pentru cei care şi-au perfectat pensia de la 1 ianuarie 2014 până în 31 martie 2017, valorizarea va fi efectuată de la 1 octombrie 2018.

via | cnas.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

3024 vizualizări

Data publicării:

03 Aprilie /2018 08:22

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon