22
01 2020
680

Vama 2020: facilitarea comerțului internațional, securitatea economică și financiară a statului

Modernizarea sistemului informațional integrat vamal, implementarea Strategiei de management al riscurilor în Serviciul Vamal (SV), promovarea mecanismelor de cooperare vamală transfrontalieră, dezvoltarea procedurilor de vămuire simplificate și conformării voluntare în domeniul vizat și alte acțiuni sunt prevăzute în Programul strategic Vama 2020. Potrivit Programului, cele mai importante direcții de dezvoltare ale organului vamal pentru anul curent sunt facilitarea comerțului internațional, asigurarea securității economice și financiare a statului și dezvoltarea capacității administrative. Astfel, SV își propune să promoveze conceptul Vama Electronică (e-Customs) atât în relațiile cu businessul, cât și cu autoritățile publice prin introducerea Ghișeului Unic. În acest sens, obținerea autorizațiilor ar putea fi realizată într-un spațiu virtual, prin completarea formularelor tipizate și transmiterea acestora pentru procesare către un server unic al vămii. De asemenea, autoritatea se va axa pe creșterea conformării voluntare la plata taxelor și impozitelor vamale, asigurarea unei colectări depline a acestora, precum și pentru depistarea rapidă a drepturilor de import nedeclarate. Va continua dezvoltarea procedurilor de vămuire simplificate și a programului Agent Economic Autorizat (AEO) pentru companiile care se conformează benevol cerințelor legale. Autoritatea și-a mai propus să asigure activitatea Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal și participarea în activitatea Consiliului Național de Facilitare a Comerțului, ceea ce va spori gradul de implicare a mediului de afaceri în procesul de consultare publică a deciziilor SV și va reduce numărul de reclamații privind actele administrative. Menționăm că, în cadrul Comitetului Consultativ al SV sunt incluși reprezentanți ai asociațiilor de business și organizațiilor neguvernamentale specializate în domeniul comerțului internațional. O altă acțiune constă în dezvoltarea capacităților operaționale de prevenire și combatere a contravențiilor și infracțiunilor vamale prin monitorizarea domeniilor cu risc de eschivare de la achitarea plăților vamale. Totodată, în plan este inclusă consolidarea cooperării cu AGEPI pentru implementarea proiectului „Suport pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală”, ce va acorda asistență tehnică în dezvoltarea unui sistem informațional de gestionare și schimb de informații în domeniu. Alte acțiuni vizează sporirea volumului de investiții în infrastructura posturilor vamale, creșterea randamentului echipamentului special de control, sporirea gradului de implementare a recomandărilor de audit intern etc. Serviciul în sistemul vamal este exercitat de 1520 angajați. Pentru anul 2019, instituția a avut un buget de 612 543,7 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.