19
03 2019
668

Veniturile BASS au depăşit cheltuielile cu 65,4 mil. lei

În primele două luni ale anului 2019, în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 3577,0 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21427,4 mil. lei) la nivel de 16,7%, potrivit Raportului privind executarea BASS la situația din 1 martie 2019. Astfel, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 2068,4 mil. lei sau 16,2% comparativ cu suma anuală aprobată. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 106,3 mil. lei sau cu 5,4%. În același timp, transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1488,5 mil. lei, dintre care: - 998,5 mil. lei destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 17,4% din suma anuală aprobată pe anul 2019 de 5735,7 mil. lei şi sunt cu 72,6 mil. lei (7,8%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent; - 490,0 mil. lei – pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 17,3% din suma anuală aprobată pe anul 2019 de 2839,7 mil. lei. Totodată, cheltuielile totale ale BASS în perioada menționată au fost executate în sumă de 3511,6 mil. lei sau 16,4% comparativ cu suma anuală aprobată de 21427,4 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv din perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor BASS în perioada analizată a fost mai mare cu 460,9 mil. lei sau cu 15,1%. Astfel, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 65,4 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 martie 2019 a constituit 429,3 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.