17
05 2019
598

Veniturile BASS au depășit cheltuielile cu 367,4 mil. lei

În primele patru luni ale anului 2019, în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 7840,3 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale la nivel de 36,1%, potrivit informației publicate de Casa Națională de Asigurări Sociale. Totodată, cheltuielile BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 7472,9 mil. lei sau 34,4% comparativ cu suma anuală precizată de 21732,8 mil. lei. Indicatorul este mai mare cu 1197,6 mil. lei sau cu 19,1% față de cel înregistrat în perioada similară a anului precedent. Astfel, contribuţii de asigurări sociale de stat au fost acumulate în sumă de 4239,2 mil. lei sau 33,2% din suma anuală precizată de 12770,0 mil. lei și sunt în creştere cu 245,6 mil. lei sau cu 6,1% față de acumulările din anul 2018. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3559,5 mil. lei, dintre care 374,5 mil. lei sunt destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 39,3% din suma anuală precizată de 6041,0 mil. lei şi sunt cu 534,2 mil. lei sau cu 29,0% mai mari faţă de perioada similară a anului precedent. Totodată, 1185,0 mil. lei au fost utilizați pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 41,7% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 2839,7 mil. lei. În perioada raportată, veniturile au depăşit cheltuielile cu 367,4 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS, la situaţia 1 mai 2019, a constituit 386,9 mil. lei

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.