07
08 2018
695

Veniturile FAOAM în 2017 au constituit 100,4% față de prevederile anuale

Executarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul 2017 a constituit la venituri 6,256 mld. lei şi la cheltuieli – 6,260 mld. lei. Deficitul fondului a însumat 4,1 mil. lei. Datele sunt indicate în Raportul privind executarea FAOAM în anul 2017, publicat în Monitorul Oficial din 3 august curent. Astfel, veniturile fondului au constituit 100,4% față de prevederile anuale. În structura lor, 58,5% o constituie partea de venituri proprii şi alte venituri, iar 41,5% - transferurile de la bugetul de stat. Mărimea primei de AOAM în cotă procentuală în raport cu salariul şi cu alte recompense, în conformitate cu prevederile politicii bugetar-fiscale, a fost aprobată prin Legea fondurilor AOAM pe anul 2017 în cuantum de 9,0%. Cota procentuală a primei în perioada anilor 2009-2013 a fost menţinută la nivel de 7,0%, majorată gradual cu câte 1,0 p.p. în anii 2014 şi 2015 şi păstrată la nivel de 9% în perioada anilor 2016-2017. La categoria „Alte venituri”, în anul 2017 au fost acumulate mijloace în sumă de 15 mil. lei, cu 3,5 mil. lei sau cu 30,5% mai mult faţă de prevederi. Din structura acestei categorii de venituri fac parte dobânzile încasate la soldurile mijloacelor băneşti la conturile bancare ale fondurilor AOAM – 4,1 mil. lei, amenzile şi sancţiunile contravenţionale aplicate și încasate de CNAM – 1,5 mil. lei, amenzile conform Codului fiscal și amenzile contravenţionale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul FAOAM – 1,6 mil. lei. Totodată, conform datelor SFS, amenzile calculate de acesta se cifrează la 4,2 mil. lei, iar restanța față de fondurile AOAM conform situației din 31.12.2017 constituie 3,3 mil. lei. În anul 2017 din fondul măsurilor de profilaxie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 6 mil. lei, ceea ce corespunde prevederilor anuale. În comparaţie cu anul 2016, cheltuielile din acest fond s-au majorat cu 3,4 mil. lei, astfel depășind de mai bine de două ori mijloacele bănești valorificate în anul precedent – 2,5 mil. lei. În același timp, în anul de gestiune din fondul de dezvoltare au fost efectuate cheltuieli în sumă de 18,5 mil. lei, cu 6 mil. lei mai puţin sau la nivel de 75,5% faţă de prevederile anuale. Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost direcționată pentru dotarea instituțiilor medico-spitalicești publice cu utilaj și dispozitive medicale. În comparaţie cu anul 2016, cheltuielile s-au majorat cu 5,7 mil lei sau cu 45,2%. În Raport se mai menționează că pentru achitarea serviciilor medicale curente, în anul 2017, din fondul de bază al AOAM, au fost direcţionate mijloace în sumă de 6,162 mil. lei, aceasta constituind 99,9% față de prevederile anuale sau cu 7 mil. lei mai puţin. Totodată, în comparaţie cu anul 2016, cheltuielile fondului de bază au crescut cu 592,67 mil. lei sau cu 10,6%. Transferurile primite în cadrul bugetului consolidat central, care reprezintă transferuri curente de la bugetul de stat în fondurile AOAM, au fost virate conform prevederilor anuale în mărime deplină și se cifrează la 2,59 mld. lei. Din ele - transferurile cu destinație generală au constituit 2,53 mld. lei sau 97,4% din transferurile totale și transferurile cu destinație specială – 66,6 mil. lei sau 2,6%. Potrivit Raportului, deficitul înregistrat la finele anului 2017 este cu 88,6 mil lei mai mic decât cel planificat, ce se datorează acumulărilor peste nivelul așteptat al veniturilor și executării sub nivelul planificat a cheltuielilor. Deficitul a fost acoperit din contul soldului cumulativ existent la începutul anului. Menționăm că prin Legea fondurilor AOAM pe anul 2017, veniturile fondurilor AOAM au fost aprobate în sumă de 6,141 mld. lei şi cheltuielile în sumă de 6,234 mld. lei. Ulterior, suma veniturilor şi cheltuielilor a fost modificată şi aprobată, în mărime de 6,228 mld. lei şi, respectiv, de 6,321 mld. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.