18
09 2018
692

Veniturile populației au sporit cu 6,6%

În trimestrul II al anului 2018 veniturile lunare disponibile ale populaţiei au constituit, în medie per persoană, 2374 lei, fiind în creştere cu 6,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar față de trimestrul I 2018 au crescut cu 0,9%, informează Biroul Naţional de Statistică. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 3,3%. În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sunt veniturile băneşti – 91,2%, iar celor în natură le revine 8,8%. Cea mai importantă sursă de venit o reprezintă câștigurile salariale - 42,4%, contribuţia acestora fiind în descreştere faţă de trimestrul II 2017 cu 0,8 p.p. La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, prestațiile sociale în proporție de 23,9%, precum și veniturile obținute din activitățile pe cont propriu - 13,5%. O pondere importantă dețin transferurile bănești din afara țării, contribuția acestora fiind de 16,5% din total venituri. În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 643 lei sau de 1,3 ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. Sursa principală de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salarială, care reprezintă 53,6% din total venituri şi prestaţiile sociale – 22,0%. Activitatea salarială reprezintă principala sursă de venit și în cazul gospodăriilor din mediul rural – 31,0%, însă contribuția acesteia este cu 22,6 p.p. mai mică decât în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individual agricolă au asigurat 13,9% din totalul veniturilor disponibile față de 0,8% în mediul urban. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2018 au constituit în medie per persoană 2379 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 5,9%, iar față de trimestrul I 2018 au crescut cu 2,1%. În termeni reali, populaţia a cheltuit în medie cu 2,6% mai mult comparativ cu trimestrul II 2017. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată necesarului de consum alimentar – 45,0% comparativ cu 44,3% în trimestrul II 2017. Pentru întreținerea locuinței, o persoană, în medie, a alocat 18,2% din cheltuielile totale de consum, iar pentru îmbrăcăminte și încălțăminte – 10,4%. Celelalte cheltuieli au fost direcționate pentru sănătate – 5,4%, comunicații – 4,4%, transport – 3,8%, dotarea locuinței – 3,7%, învățământ – 0,4%, etc. BNS menționează că structura acestor cheltuieli nu s-a schimbat esențial comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.