03
09 2020
721

Veniturile și cheltuielile BASS vor fi majorate

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2020 vor fi majorate cu 99483,1 mii lei și vor constitui 24438882,5 mii lei. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat și propune spre consultare publică proiectul  de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020.
 
Proiectul este elaborat cu scopul precizării veniturilor şi cheltuielilor BASS  ca urmare a analizei executării indicatorilor bugetului pe parcursul anului, dinamicii contingentului de beneficiari şi a mărimilor medii de prestaţii sociale.
 
Astfel, se propune diminuarea cu 73200,0 mii lei a veniturilor înregistrate de la contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Totodată, ținând cont de dinamica acumulărilor pe parcursul anului precedent şi în primele șapte luni ale anului 2020, a fost inclus articolul „Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”  în sumă de 24000,0 mii lei. De asemenea, se propune micșorarea sumei contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori cu 97200,0 mii lei. In schimb, se propune majorarea sumei la capitolul „Alte venituri” cu 73200,0 mii lei. Această majorare se propune la veniturile BASS din impozitul unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
 
În același timp, cheltuielile pentru anul curent vor fi majorate cu 99483,1 mii lei și vor constitui 24438882,5 mii lei. Astfel, se propune majorarea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii cu 16006,8 mii lei în contextul creșterii cheltuielilor pentru serviciile bancare şi cele poştale ca urmare a majorării sumelor pentru plata prestaţiilor sociale, precum şi majorarea de la 0,7% la 1,3% a tarifelor de distribuire la domiciliu în numerar a pensiilor, alocaţiilor şi altor prestaţii sociale de stat pentru beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă şi a alocaţiilor sociale de stat pentru perioada stării de urgenţă (aprilie – iunie 2020).
 
De asemenea, proiectul prevede majorarea cu 78710,3 mii lei a cheltuielilor pentru prestaţiile sociale, precum și majorarea cu 66 mii lei a cheltuielilor pentru mărfuri.
Modificări vor fi operate și la cheltuielile destinate subprogramelor. Astfel, cele pentru „Protecţie în caz de incapacitate temporară de muncă” vor fi majorate cu 174396,3 mii lei, pentru subrpogramul ”Protecția socială” – cu 99483,1 mii lei, iar cele pentru subprogramul ”Protecția persoanelor în etate” – cu 124996,4 mii lei.
 
Amintim că, conform raportului operativ la situaţia din 1 august 2020, veniturile totale ale BASS au constituit 14333509,2 mii lei, ceea reprezintă un grad de realizare de 58,9% a indicatorului stabilit. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, veniturile au fost în creştere cu 8,3%.
 
Proiectul de modificare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 poate fi consultat până la 11 septembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.