23
08 2017
742

Vidul legislativ va fi înlăturat

Funcționarilor publici abilitați cu funcții de control din cadrul Serviciului Fiscal de Stat care desfășoară activitate în condiții de risc pentru sănătate și viață, pe perioada de exercitare a funcției, salarizarea va fi majorată cu unul sau două grade. Un proiect în acest sens este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. În urma reorganizarii, Serviciului Fiscal de Stat a obţinut statutul de structură organizațională separată, care își exercită atribuțiile funcționale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În contextul în care SFS este un organ unitar și nu există subdiviziuni teritoriale, în Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, a fost omisă diferențierea gradului de salarizare între aparatul central și subdiviziunile teritoriale. De asemenea, în urma modificărilor menționate, funcția de Șef de inspectorat, Șef de inspectorat teritorial, Contabil-șef nu mai există. Prin proiectul dat se propune excluderea din anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 ,,Privind salarizarea funcționarilor publici” a funcțiilor menţionate. Pentru implementarea proiectului de hotărâre menţionat nu vor fi necesare mijloace financiare suplimentare, salarizarea angajaților Serviciului Fiscal de Stat se va efectua în limita alocațiilor bugetare pentru anul respectiv. Menționăm că Serviciul Fiscal de Stat a fost supus reorganizării prin unificarea celor 35 Inspectorate Fiscale de Stat teritoriale și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, din 1 aprilie 2017 fiind creat un organ unitar de administrare fiscală – Serviciul Fiscal de Stat cu statut de persoană juridică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.