29
06 2018
673

Visiting professor va fi legalizat

Cadrele științifico-didactice și cercetătorii științifici aflați în mobilitate, în baza acordurilor interinstituționale, vor avea dreptul de a ține cursuri sau de a efectua studii de cercetare în Republica Moldova pe o perioadă de 90 de zile. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce are drept scop îmbunătățirea întregului sistem de învățământ superior și de cercetare din țară. Astfel, este propusă completarea Legii cu privire la migrația de muncă cu o prevedere ce ar facilita activitatea de visiting professor, ce presupune ținerea unor cursuri, seminarii, lecții publice sau efectuarea unor cercetări în țara-gazdă. Actuala redacție a Legii include profesorii și cercetătorii în categoria generală de lucrători și ocupații. Aceasta impune ca angajarea lor, chiar și cu o durată mai mică de 90 de zile pe an, să fie efectuată conform procedurii generale, ce prevede efectuarea tuturor formalităților pentru obținerea dreptului la muncă sau de ședere provizorie în scop de muncă, se spune în nota proiectului. Astfel, se propune ca categoria dată de specialiști străini să facă excepție de la prevederile legii respective, reieşind din faptul că aceste persoane nu sunt detașate de la locul de muncă de bază şi se află în deplasare de serviciu sau mobilitate academică. Autorii amintesc că țara noastră a aderat în 2005 la Procesul Bologna, ce prevede internaționalizarea învățământului superior, inclusiv prin schimbul de cadre didactice. Aceasta înseamnă că, în baza acordurilor interinstituționale, profesorii din străinătate pot ține cursuri în cadrul universităților, în scopul dinamizării fluxurilor informaționale, creșterii calității studiilor universitare și integrării mediului universitar din spațiul european. Reamintim că la inițiativa Consiliului Economic au fost operate modificări la Legea cu privire la migrația de muncă, ce prevăd facilități la obținerea dreptului de ședere în scop de muncă pentru investitorilor străini. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne a propus un proiect de lege ce prevede comasarea Legii cu privire la migrația de muncă și a Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova în scopul sistematizării prevederilor legale din domeniul migrației într-un singur act normativ.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.