31
10 2017
638

Volumul producției agricole pentru 9 luni curent

În perioada ianuarie-septembrie 2017, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile valorează 22509 mil. lei, constituind 103,7% în prețuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2016, potrivit datelor oferite de Biroul Național de Statistică. Conform BNS, majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 6,3%, producţia animalieră fiind în descreştere cu 1,5%. La finalizarea recoltării culturilor cerealiere din grupa I și a leguminoaselor boabe, conform datelor preliminare, recolta globală a constituit 1560 mii tone, cu 2,5% mai puțin faţă de anul 2016. Din aceasta, recolta grâului a constituit 1236 mii tone, sau cu 4,4% mai puțin, a orzului – 246 mii tone, mai puțin cu 3,9% decât anul trecut, leguminoase boabe – circa 70 mii tone, de 1,8 ori mai mult decât în anul precedent. Cei mai înalţi indici la culturile cerealiere şi leguminoase pentru boabe au fost înregistraţi în regiunea de dezvoltare Nord – 38,8 chintale la 1 hectar, cu 4% mai mult decât în mediu pe ţară. În restul regiunilor de dezvoltare roada medie a culturilor cerealiere şi leguminoase pentru boabe variază de la 32,7 chintale până la 38,6 chintale la 1 hectar. Cea mai înaltă roadă la un hectar faţă de nivelul mediu pe republică a fost înregistrată în regiunea Chișinăului – la fructe sămânțoase (de 2,6 ori), leguminoase boabe (cu 28%) și la soia (cu 25%); regiunea de dezvoltare Nord – la secară de toamnă (cu 54,5%), la culturi bostănoase alimentare (cu 46,1%), la fructe sâmburoase (cu 30,7%), la orz - total (cu 9,7%), la cartofi (cu 8,8%) și la grâu - total (cu 3,6%). În regiunea de dezvoltare Centru, cea mai înaltă roadă la un hectar față de nivelul mediu a fost înregistrat la rapiță (cu 11,7%), în regiunea de dezvoltare Sud –la porumb boabe (cu 38,1%), la legumele de câmp (cu 27,1%), la tutun (cu 23,3%) și la struguri (cu 3,6%), iar în UTA Găgăuzia - la floarea soarelui (cu 12,6%). În perioada analizată, în comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei de ouă cu 5% în rezultatul creşterii producţiei de ouă atât în întreprinderile agricole cu 6,6%, cât şi în gospodăriile populaţiei cu 3,6%. Datorită măririi productivităţii medii de ouă pe o găină cu 11%, volumul producţiei în întreprinderile agricole a crescut cu 9%. Majorarea producţiei de ouă s-a înregistrat în toate regiunile de dezvoltare ale ţării, cu excepţia regiunii de dezvoltare Nord, unde s-a înregistrat o scădere cu 9%. Volumul producţiei de lapte de vacă în întreprinderile agricole s-a majorat cu 3% ca rezultat al creşterii producţiei medii de lapte pe o vacă – cu 14%. Mărirea producţiei de lapte de vacă s-a înregistrat în întreprinderile agricole din următoarele regiuni de dezvoltare: municipiul Chişinău – cu 34 %, Centru – cu 22% şi UTA Găgăuzia – cu 7%. Totodată, volumul producţiei de lapte de vacă s-a micşorat în regiunile de dezvoltare Sud şi Nord, cu 32% şi respectiv, cu 2%. În gospodăriile populaţiei s-a produs cea mai mare parte a producţiei animaliere: lapte – 94,8% din volumul total, vite şi păsări– 62,8% şi ouă – 51,0%. Totodată, la 1 octombrie 2017 faţă de data respectivă a anului trecut, atât în întreprinderile agricole, cât şi în gospodăriile populaţiei, s-a înregistrat o micşorare a efectivelor de animale de toate speciile, cu excepţia bovinelor, care în întreprinderile agricole denotă o creştere nesemnificativă – cu 1,6%. Dacă să ne referim doar la întreprinderile agricole, în ianuarie–septembrie 2017 faţă de ianuarie–septembrie 2016, producţia vitelor si păsărilor a scăzut cu 0,7%, ca rezultat al micşorării sporului zilnic în greutate a bovinelor – cu 13% şi a porcinelor – cu 6%. Producţia vitelor si păsărilor s-a micşorat în regiunea de dezvoltare municipiul Chişinău – cu 18% şi Centru – cu 3%. Totodată, producţia vitelor si păsărilor s-a majorat în regiunile de dezvoltare Sud – cu 5%, Nord şi UTA Găgăuzia, corespunzător, cu 3% şi cu 0,4%. Volumul de vânzare a vitelor şi păsărilor pentru sacrificare în întreprinderile agricole a crescut în regiunile de dezvoltare Sud – cu 20%, Nord – cu 9% şi Centru – cu 7% iar, volumul de vânzare a vitelor și păsărilor pentru sacrificare a scăzut în regiunile de dezvoltare: municipiul Chişinău – cu 16% şi UTA Găgăuzia – cu 3%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.