25
03 2021
610

Voucher pentru zilieri

Beneficiarul muncii zilierilor poate opta pentru procurarea unui număr de vouchere, egale cu numărul de forță de muncă necesară executării muncii necalificate, calculate după principiul om/zile pentru un sezon agricol. Totodată, cu condiția că munca prestată de zilier nu va depăși 120 zile per an, zilierul care se află la evidența beneficiarilor de ajutor de șomaj nu va exclus din această listă.
 
Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat și propune Parlamentului pentru examinare în prima lectură proiectul modificărilor în Legea nr.22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

 

 

Autorii proiectului menționează că dreptul de a opta pentru procurarea voucher-ului survine doar în cazul în care numărul de zilieri angajați în baza acestuia va depăși 50 de persoane pe parcursul perioadei. Voucherul va fi editat în formă de broșură cu 100 de file, marcate cu numere unice și constă din două părți identice: unul pentru beneficiar și altul pentru zilier. Instrucțiunea de utilizare, de asemenea, va fi anexată.

 

Voucherul va putea fi procurat de la Inspectoratul de Stat al Muncii, iar costul acestuia va depinde de specificul domeniului în care activează zilierul (proiectul prevede că aceștia pot fi angajați nu doar în domeniul agriculturii) și va constitui de la 6 lei până la 10 lei per voucher.  Totodată, beneficiarul ce va  procura voucher-ul până la data de 31 ianuarie a anului în curs va beneficia de reducere de 10% din prețul acestuia, iar în cazul utilizării muncii prestate de zilieri – persoane cu dizabilități reducerea va constitui 25%, indiferent de data procurării.

 

În costul plăților încasate din vânzarea voucherului va fi inclusă și plata impozitului pe venit, care, conform Legii nr.22/2018, este achitată de beneficiarul lucrărilor efectuate de zilier.

 

Plata pentru munca prestată pe bază de voucher poate fi efectuată fie la sfârșitul săptămânii de lucru, fie la sfârșitul perioadei pentru care zilierul a prestat munca. Solicitarea de plată se face prin remiterea voucherului de către zilier beneficiarului, care va achita zilierului remunerația indicată în voucher.

 

Amintim că zilierii au obligația de a se încadra independent în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală și socială.

 

Cu alte detalii vom reveni pe măsura promovării proiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.