28
12 2018
1367

Zilierii au devenit plătitori la BASS

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor) vor fi incluse în categoriile de plătitori a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual. În Monitorul Oficial de astăzi, 28 decembrie 2018, a fost publicată Legea nr. 291 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, legiuitorul a intervenit în Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Documentul a fost elaborat cu scopul excluderii impedimentelor de aplicare a prevederilor legale în cazul în care persoanele fizice ce desfășoară activităţi independente în domeniul comerţului vor fi incluse și în categoriile de persoane neangajate asigurate de Guvern. Totodată, legea prevede că zilierii vor deveni plătitori a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. În acest sens, anexa nr. 3 din Legea BASS pe anul 2018, în care sunt reflectate categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele și termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, se completează cu o nouă categorie de plătitori - persoanele fizice care exercită activităţi în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilier. Astfel, zilierii vor fi obligați să se asigure pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. Tariful și baza de calcul ale contribuției individuale de asigurări sociale de stat obligatorii pentru zilieri constituie 2148 lei anual. Aceștia vor achita lunar câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, pentru lunile în care au exercitat activitate necalificată cu caracter ocazional.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.