23
08 2021
5654

Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul lung

La 18 august curent, în cadrul SIA „e-Factura” au fost lansate noi funcționalități aferente procesului de anulare a facturii fiscale din statutul „Finisate”, emise în cadrul sistemului prin ciclul lung.

 

Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul lung, poate fi efectuată cu acceptul oferit în cadrul sistemului de către ambele părți ale tranzacției: Furnizor și Cumpărător, fiind necesar ulterior de asigurat evidența și raportarea corectă a datelor facturii fiscale.

 

Factura fiscală emisă prin ciclul lung este semnată electronic în cadrul sistemului „e-Factura” de către toate părțile participante la tranzacție, prin urmare și în procesul de anulare a facturii fiscale toate operațiunile se efectuează electronic nemijlocit în cadrul sistemului de către Furnizor și Cumpărător.

 

Procedura de anulare a facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emisă prin ciclul lung, se inițiază de către Furnizor și se anulează doar după semnarea electronică de către Cumpărător a confirmării în cadrul sistemului, proces reglementat prin pct. 45 a  Regulamentului cu privire la Sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020.

 

Astfel, în procesul de anulare a facturii fiscale care a fost emisă prin ciclul lung, urmează a fi întreprinse acțiuni și efectuați pași în cadrul sistemului „e-Factura” de către Furnizor cât și de către Cumpărător.

 

Semnarea de către Cumpărător a confirmării reprezintă acceptul acestuia de a fi anulată factura fiscală, formularul căruia se generează cu toate datele automat completate în cadrul sistemului „e-Factura”, conform Ordinului SFS nr. 449/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.317 din 26.06.2020.

 

Furnizorul și Cumpărătorul dispun de posibilitatea vizualizării și accesării facturii fiscale anulate, cu confirmarea semnată electronic de către Cumpărător și atașată la factura fiscală respectivă, în statutul „Anulate” a sistemului. La deschiderea facturii fiscale, se afișează la ambele părți ale tranzacției și textul motivului invocat de către Furnizor la anularea facturii fiscale, similar cu cel din Confirmarea semnată.

 

 

Întru inițierea procesului de anulare a facturii fiscale în cadrul sistemului „e-Factura”, emise prin ciclul lung, de către Furnizor se vor parcurge următorii pași:

 

1. În statutul „Finisate” a sistemului, de către Furnizor se va bifa factura fiscală emisă prin ciclul lung, necesar a fi anulată și din bara de meniu se va accesa compartimentului „Suplimentar”, opțiunea „Anulează”.

 

 

2. În pop-up-ul afișat se indică motivul anulării facturii fiscale și se accesează opțiunea „Solicită anularea”.

 

 

3. Din momentul accesării opțiunii, sistemul remite către Cumpărător solicitarea de a accepta anularea facturii fiscale, iar Furnizorul urmează să ia act de informația afișată de către sistem, apoi să închidă fereastra cu informația pusă la dispoziție și să aștepte efectuarea operațiunii de către Cumpărător. Întru urgentarea procesului de oferire a acordului, Furnizorul poate contacta Cumpărătorul telefonic.

 

 

4. Factura fiscală pentru care s-a inițiat de către Furnizor procesul de anulare rămâne pentru Furnizor în statutul „Finisate” și se marchează cu culoarea roșie.

În cazul în care cumpărătorul nu va accepta timp de 30 zile calendaristice, Confirmarea de anulare a facturii fiscale va dispărea automat de la Cumpărător și factura fiscală se va trece în culoarea inițială, adică culoarea neagră.

 

Dacă Cumpărătorul va accepta și va semna Confirmarea de anulare a facturii fiscale, aceasta va fi transferată automat în statutul „Anulate” la toate părțile tranzacției.

 

 

Pentru oferirea acceptului de anulare a facturii fiscale în cadrul sistemului „e-Factura”, emise prin ciclul lung, de către Cumpărător se vor parcurge următorii pași:

 

 

1. Cumpărătorul, autentificat în cadrul sistemului „e-Factura” cu rolul respectiv, va accesa mapa „Spre anulare”, recent implementată în cadrul sistemului și va verifica factura fiscală pentru care Furnizorul solicită anularea acesteia. Totodată, Cumpărătorul dispune de posibilitatea verificării motivului anulării acesteia.

 

2. Motivul anulării facturii fiscale poate fi vizualizat și la deschiderea facturii fiscale, în partea de jos a ferestrei, în momentul în care se verifică datele aferent mărfurilor și/sau serviciilor indicate în document.

 

3. Pentru situația în care Cumpărătorul acceptă anularea facturii fiscale, va bifa factura fiscală din statutul „Spre anulare” și va accesa opțiunea „Semnează”.

 

4. Semnarea Confirmării de anulare a facturii fiscale de către Cumpărător se efectuează prin intermediul serviciului guvernamental MPass și se semnează fișierul în format PDF și nu XML, precum se semnează facturile fiscale. Este de menționat faptul că din moment ce factura fiscală va fi anulată, restabilirea acesteia nu este posibilă, fapt despre care Cumpărătorul este atenționat. Pentru acceptare și semnare se va accesa opțiunea „Semnează” în fereastra afișată.

 

5. Procesul de semnare a Confirmării este similar tuturor sistemelor în cadrul cărora se aplică semnătura electronică pe documentele electronice prin intermediul msig.gov.md. Astfel, pe pagina către care a redirecționat sistemul „e-Factura” se selectează prestatorul de servicii de certificare de la care s-a obținut semnătura electronică.

 

Pentru semnătura mobilă se va indica în prima casetă numărul de telefon mobil pe care s-a obținut semnătura electronică, se va accesa expediază și se va indica parola pe dispozitivul mobil la parvenirea mesajului de semnare.

 

Pentru semnătura electronică pe dispozitiv de tip flash, se va selecta caseta a doua, se va indica parola dispozitivului criptografic în fereastra afișată și se va accesa opțiunea de semnare.

 

6. La definitivarea procesului de aplicare a semnăturii electronice de către Cumpărător, factura fiscală va dispărea din statutul „Spre anulare” de la Cumpărător și din statutul „Finisate” de la Furnizor” și va trece automat în statutul „Anulate” la atât la Furnizor cât și la Cumpărător.

Cumpărător

 

Furnizor

 

Pentru respingerea anulării facturii fiscale în cadrul sistemului „e-Factura”, emise prin ciclul lung, de către Cumpărător se vor parcurge următorii pași:

 

1. Din statutul „Spre anulare” va bifa factura fiscală pentru care dorește sa-și exprime refuzul de anulare a acesteia, urmare a verificării datelor din factura fiscală conform pasului 1 și 2 din procesul descris mai sus, și accesarea din compartimentul „Suplimentar” din bara de meniu a opțiunii „Respinge”.

 

2. Sistemul va întreba repetat Cumpărătorul dacă este sigur de exprimarea refuzului pentru anularea facturii fiscale respective, pentru care Cumpărătorul va accesa „Confirm” pentru a continua sau va închide fereastra dacă nu este sigur și revine ulterior cu decizia finală.

 

3. Pentru situația în care Cumpărătorul a confirmat respingerea de anulare a facturii fiscale, factura fiscală va dispărea din statutul „Spre anulare” la Cumpărător și se va returna la culoarea inițială (neagră) în statutul „Finisate” pentru Furnizor. Factura fiscală se va regăsi în statutul „Finisate”, dat fiind faptul că nu și-au exprimat ambii acordul de a anula factura fiscală.

 

 

Pentru verificarea Confirmării de anulare a facturii fiscale, în cazul în care factura fiscală a fost anulată cu acordul ambelor părți, Furnizorul și Cumpărătorul vor efectua următorii pași în statutul „Anulate” a sistemului „e-Factura”, și anume:

1. Motivul anulării facturii fiscale și Confirmarea de anulare a facturii fiscale pot fi vizualizate la deschiderea facturii fiscale din statutul „Anulate”, prin accesarea dublu click pe factura fiscală.

 

 

 

2. La accesarea pe denumirea confirmării de anulare a facturii fiscale, atașate automat după semnarea acesteia de către Cumpărător, aceasta se descarcă pe stația de lucru și poate fi verificat atât conținutul, cât și semnătura care se conține în fișierul de format PDF. Confirmarea conține numele, prenumele persoanei responsabile care a inițiat procesul de semnare din partea Furnizorului și a persoanei responsabile care și-a exprimat acordul de anulare a facturii fiscale din partea Cumpărătorului, precum și data transmiterii spre anulare și data acceptării anulării.

 

3. Dacă fișierul Confirmării de anulare a facturii fiscale se va încărca spre verificare pe portalul msign.gov.md, platforma guvernamentală va afișa datele semnatarului și va confirma validitatea semnăturii electronice aplicate.

 

Procedura de verificare a autenticității semnăturilor aplicate prin intermediul serviciului guvernamental MSign și/sau aplicației „MoldSign” este descrisă în articolul „Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii” (https://monitorul.fisc.md/electronic_services/documentul-electronic-crearea-semnarea-verificarea-autenticitatii-semnaturii_4.html)

 

4. La imprimarea facturii fiscale anulate în formă verticală sau orizontală, pe diagonala documentului va fi afișat cuvântul „Anulat”.

 

 

Dezvoltările efectuate în cadrul sistemului „e-Factura” aferent procesului de anulare a facturii fiscale nu au provocat modificări asupra opțiunilor disponibile rolului de Transportor. Astfel, facturile fiscale din statutul „Finisate” de la Furnizor și Cumpărător, pot fi vizualizate de către Transportator în statutul „Executate”, iar cele anulate în statutul cu denumirea similară tuturor rolurilor, și anume „Anulate”. Totodată, Transportatorul dispune de posibilitatea vizualizării motivului anulării facturii fiscale și fișierelor anexate, cu posibilitatea descărcării acestora, similar opțiunilor disponibile pentru Furnizor și Cumpărător.

 

Procesul de anulare a facturii fiscale emise prin ciclul lung este diferit de cel de anulare a facturii fiscale emise prin ciclul scurt, proces descris în articolul „Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul scurt”

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.