13
01 2017
1303

Eficiența și transparența administrării fiscale prin prisma tehnologiilor informaționale moderne

În premieră, Serviciul Fiscal de Stat, în comun cu Î.S. ,,FISCSERVINFORM”, a convocat și desfășurat o serie de ședințe de lucru cu genericul ,,Dezvoltarea, administrarea și întreținerea sistemelor informaționale fiscale”. Întrunirile s-au axat pe importanța asigurării unei funcționalități și disponibilități de calitate a Sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat, asigurării unor procese de interes public care constituie securitatea financiară a Statului Republica Moldova. Scopul ședințelor l-a constituit familiarizarea părților cu portofoliul de servicii și de proiecte pentru anul 2017. În cadrul reuniunilor, desfășurate în perioada lunilor decembrie 2016 - ianuarie 2017, în incinta IFPS, a fost stabilită prioritatea dezvoltării sistemelor informaționale. Totodată, a fost urmărit scopul conformării acestora la prevederile politicii bugetar-fiscale pentru anul 2017, la programul FMI, la reorganizarea SFS, la strategia IT a SFS pentru anii 2016-2020 și, nu în ultimul rând, implementarea proiectul TAMP (Proiectul de modernizare administrării fiscale cu suportul Băncii Mondiale). Cei prezenți au luat în dezbatere aspecte ce țin de dezvoltarea sistemului informațional fiscal, care prevede dezvoltarea a circa 30 de sisteme noi, modernizarea celor 42 de sisteme informaționale existente, precum și servicii de proiectare a documentației tehnice și servicii de analiză și consultanță, aferent proiectelor IT, dezvoltate în comun cu partenerii externi. Printre proiectele de dezvoltare noi se regăsesc produse informaționale foarte importante și așteptate de contribuabili, cum ar fi: extinderea e-Facturii, raportarea unificată SFS, CNAS, CNAM, modulele noi pentru e-Cerere, gestionarea accesului la serviciile fiscale electronice și altele. Părțile au vorbit despre aceste aspecte la nivel de aplicație, baze de date, infrastructură info-comunicațională, conectarea la serviciile fiscale electronice și consultare a contribuabililor. Participanții au abordat și subiectul serviciilor de procesare și arhivare a dărilor de seamă fiscale. La finele evenimentului, care s-au încheiat în această săptămână, SFS a prezentat o serie de propuneri de ajustare a acestui portofoliu de proiecte, care urmează a fi adaptat și implementat pe parcursul anului 2017.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.