01
08 2019
1995

Modificări pe portalul serviciilor fiscale electronice aferent procesului de înregistrare a contului de utilizator

Din 1 august, precum s-a comunicat în anunțul publicat de către Serviciul Fiscal de Stat pe pagina oficială www.sfs.md la data de 26.07.2019, a fost exclusă opțiunea de înregistrare de pe portalul serviciilor fiscale electronice - www.servicii.sfs.md și de pe portalul Ghișeului unic de raportare electronică – www.raportare.gov.md. Reiterăm că până în prezent, contul de utilizator era creat în mod manual de către contribuabili, potențialii utilizatori ai serviciilor fiscale electronice, pentru utilizarea serviciilor ca persoane juridice, cu indicarea credențialelor - login/e-mail și parolă. Pentru autentificarea în contul de utilizator de către persoana responsabilă din cadrul entității raportoare, ulterioară obținerii semnării actelor necesare obținerii accesului, înregistrarea creată era necesar inițial de a fi confirmată prin accesarea linkului de confirmare parvenită pe poșta electronică indicată la crearea contului. Astfel, din momentul efectuării modificărilor pe portalul serviciilor fiscale electronice, persoanele responsabile ale entităților raportoare, persoane juridice și/sau fizice ce practică activitate de întreprinzător, nu vor mai parcurge etapele de înregistrare, ci doar de autentificare prin MPass. Drept urmare, sistemul va crea în mod automatizat un cont de utilizator pe portalul www.servicii.sfs.md, la care ulterior se va asigna entitatea pentru care se necesită a fi acordat accesul la serviciile fiscale electronice conform Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul SFS nr. 62 din 15 februarie 2019. Necesitatea racordării mecanismelor de autentificare pe portalul serviciilor fiscale electronice survine din reglementările HG nr. 1090 din 31 decembrie 2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) și, prin urmare, conform Ordinului SFS nr. 314 din 26 iulie 2019 a fost modificată Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul SFS nr. 62 din 15 februarie 2019. Astfel, conform modificărilor operate în Instrucțiune, „Pentru a obține accesul la serviciile fiscale electronice, persoanele responsabile ale contribuabilului (cu excepția celor indicați la punctul 10 din Instrucțiune), inițial, se vor autentifica pe portalul www.raportare.gov.md sau www.servicii.sfs.md prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), pentru a fi creat automat de către sistem conturile de utilizator. Lipsa înregistrărilor duce la imposibilitatea prelucrării documentelor expediate sau prezentate de către contribuabil și oferirii accesului la serviciile fiscale electronice.” Modificarea mecanismelor de autentificare pe portalul serviciilor fiscale electronice este un prim pas spre automatizarea procesului de conectare și obținere a accesului la serviciile fiscale electronice, fără necesitatea deplasărilor suplimentare la unul din centrele de conectare ale I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” sau la Direcțiile de deservire fiscală ale Serviciului Fiscal de Stat. Pentru a nu perturba activitatea contribuabililor, spre implementarea proiectului menționat se vor efectua pași treptați de acomodare la noua procedură planificată, care va optimiza semnificativ timpul contribuabililor alocat procesului în cauză. La etapa inițială, procedura de creare a contului de utilizator în mod automatizat la autentificarea prin MPass va fi obligatorie doar pentru noii utilizatorii serviciilor fiscale electronice, ce vor parcurge procedura de conectare din 01.08.2019. Contribuabililor ce parcurg etapele de autentificare cu login/e-mail și parolă se recomandă să practice pe larg autentificare prin MPass, pentru că la etapa a doua de modificare a portalului serviciilor fiscale electronice, la care se va recurge în scurt timp, va fi excluderea opțiunii de autentificare cu credențiale (login/e-mail și parolă) de pe portalul www.servicii.sfs.md și www.raportare.gov.md. O altă modificare care a fost implementată din 1 august pe portalul serviciilor fiscale electronice este excluderea opțiunii de restabilire a parolei, atât pentru conturile de utilizator a persoanelor responsabile din cadrul entităților raportoare, pentru care s-a oferit acces la serviciile fiscale electronice din data de 01.08.2019, cât pentru conturile de utilizator create până la data menționată. În cazul în care, utilizatorul serviciilor fiscale electronice, ce s-a autentificat până în prezent cu credențiale pe portalul www.servicii.sfs.md sau www.raportare.gov.md, a pierdut sau a uitat parola indicată la crearea contului, accesarea serviciilor va fi posibilă doar în urma autentificării prin intermediul serviciului MPass. În cazul în care, persoana responsabilă din cadrul entității raportoare deține cont în care se autentifica anterior cu login și parolă, la autentificarea prin MPass portalul nu va crea un alt cont de utilizator, ci îl va readresa în contul existent, cu acces la serviciile fiscale electronice pentru companiile la care a fost conectat până la 01.08.2019. Totodată, luând în considerație faptul că mai sunt un număr mic de utilizatori care se autentifică cu e-mail și parolă, la autentificarea prin MPass portalul va crea automatizat contul nou de utilizator, doar că va fi necesar să contacteze Centrul Unic de Apel, la numărul de telefon 080001525, tasta 2, și să solicite asignarea companiilor pentru care deținea accesul anterior, în baza actelor juridice semnate până la data de 01.08.2019. Aceste două aspecte se referă la utilizatorii serviciilor fiscale electronice în calitate de persoane responsabile din cadrul entităților raportoare cu drept de acces la serviciile fiscale electronice în baza Acordului sau Contractului de conectare semnat până la data de 01.08.2019. O condiție de bază pentru autentificarea prin intermediul serviciului guvernamental MPass, este deținerea la etapa inițială a semnăturii mobile sau a semnăturii electronice pe dispozitiv criptografic, sau a buletinului de identitate electronic obținut de la prestatorii de servicii de certificare acreditați în domeniul semnăturii electronice avansate calificate din Republica Moldova. Menționăm că, I.P. Agenția de Guvernare Electronică a implementat o alternativă securizată de autentificare prin intermediul serviciului guvernamental MPass, și anume „Autentificarea în doi pași”. Această procedură oferă posibilitatea autentificării cu ajutorul unui cod de verificare la care are acces doar utilizatorul, fără necesitatea aplicării semnăturii mobile sau electronice la fiecare autentificare și suportării unor costuri per semnătură. La acest capitol, menționăm faptul că, semnătura pentru care se optează rămâne a fi la discreția contribuabilului, în dependență de numărul semnăturilor aplicate pe documentele fiscale electronice. În cazul în care, potențialul utilizator al serviciilor fiscale electronice va solicita accesul doar pentru vizualizare și/sau completare a documentelor fiscale electronice, varianta mai optimă, din punct de vedere a prețului propus de către prestatorii de servicii de certificare, rămâne a fi analizat de către fiecare contribuabil în parte. Unica mențiune pentru categoria respectivă de utilizatori, care de fapt nu solicită accesul pentru semnarea documentelor fiscale electronice, este faptul că semnătura mobilă sau electronică va fi obligatorie doar o singură dată, și anume la parcurgerea etapelor de autentificare primară prin MPass, pentru setarea codului de verificare. Profilul creat pe platforma guvernamentală MPass va permite nu doar accesarea serviciilor fiscale electronice, ci și alte servicii electronice din RM integrate cu serviciul guvernamental de autentificare și control acces – MPass. Prin urmare, pentru suportul utilizatorilor serviciilor fiscale electronice se propun următoarele Ghiduri:
  1. Pentru utilizarea metodei noi „Autentificarea în doi pași”, se necesită inițial setarea codului de verificare. Detalii pot fi găsite pe portalul www.mpass.gov.md și/sau Ghidul de setare a codului accesând aici.
  2. „Autentificarea în doi pași” pe portalul www.servicii.sfs.md sau www.raportare.gov.md, fără utilizarea semnăturii electronice, sunt descriși în următorul Ghid (accesați aici).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.