12
11 2021
1202

Motivul blocării accesului la serviciile fiscale electronice pentru circa 4000 de companii

Sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” (în continuare - CPC) vine nu doar să ofere accesul automatizat la serviciile fiscale electronice, dar și să valideze automat datele de identificare ale persoanei fizice și juridice pentru blocarea automatizată a accesului la servicii, fapt ce optimizează semnificativ procesele efectuate anterior în mod manual de către funcționarii fiscali și operatori.
 
Amintim, subdiviziunile SFS sunt în drept să blocheze accesul la serviciile fiscale electronice, motive fiind:
  • lichidarea sau reorganizarea;
  • modificarea conducătorului contribuabilului;
  • instituirea postului fiscal pentru serviciile fiscale electronice SIA „e-Factura” și SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”, în cazul în care este menționat în ordinul de instituire a postului fiscal;
  • neprezentarea fără motiv a contribuabilului la SFS în baza citației recepționate și imposibilitatea identificării acestuia la adresa juridică;
  • constatarea faptului că contribuabilul încalcă oricare dintre obligațiile sale prevăzute în prezentul Regulament;
  • depistarea informațiilor ce nu corespund realității dintre datele/identitatea utilizatorului și a contribuabilului cu informația din SISFS;
  • protejarea sistemului în cazul în care se constată că este ținta unor atacuri informatice.
 
Dacă până la automatizarea procesului operațiunile de extragere a listelor prin suprapunerea de date, verificarea informației per contribuabil, blocarea accesului la serviciile fiscale electronice și remiterea mesajelor de informare a contribuabililor se  efectuau manual pentru fiecare utilizator în parte, din moment ce a fost implementat sistemul CPC, treptat se automatizează procesele nu doar pentru contribuabili, dar și pentru funcționarii fiscali.
 
Astfel, la data de 10 noiembrie 2021 în cadrul sistemului CPC a fost lansat un nou mecanism automatizat de verificare și suprapunere a datelor utilizatorului și a companiei din contul de utilizator cu informația din Registrele informaționale de stat și suspendarea accesului la serviciile fiscale electronice pentru companiile lichidate sau reorganizate, pentru administratorii care și-au încetat activitatea în cadrul unei companii sau blocarea definitivă a contului de utilizator pentru persoanele fizice decedate.
 
În momentul lansării acestui mecanism, sistemul a suspendat accesul pentru peste 4000 de companii care și-au încetat activitatea, accesul pentru care era deținut de către peste 13 600 de utilizatori, precum și au fost blocate peste 130 conturi de utilizator a persoanelor decedate. Totodată, sistemul automat a expediat mesaje informative la adresele de e-mail indicate în contul utilizatorilor, a căror acces a fost suspendat sau blocat, cu indicarea motivului corespunzător.
 
Din data actualizării sistemului, validarea datelor privind încetarea activității companiei, a administratorului în cadrul unei companii și privind data decesului persoanei se va efectua automat în 24 ore și/sau la autentificarea în CPC prin MPass, astfel restricționând accesul neautorizat la serviciile fiscale electronice.
 
Adițional, sistemul notifică persoanele responsabile din cadrul unei entități referitor la necesitatea semnării Regulamentului de utilizare a serviciilor fiscale electronice în cazul în care accesul pentru fostul administrator a fost suspendat, iar noul administrator nu a semnat Regulamentul necesar în cadrul sistemului CPC. Astfel, persoanele responsabile ale entității sunt îndemnate de a informa administratorul despre necesitatea semnării Regulamentului pentru evitarea suspendării accesului la serviciile fiscale electronice pentru aceștia.
 
 
Modificarea persoanelor responsabile și serviciile fiscale electronice pentru care aceștia urmează să dețină accesul la fel este restricționat automat de către sistem, până la etapa în care noul administrator al entității nu va accesa sistemul CPC și nu va confirma faptul că lista utilizatorilor este actualizată la zi și persoanele responsabile sunt autorizate de a accesa întreaga informație a companiei, disponibilă prin intermediul sistemelor informaționale ale SFS.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.