05
03 2015
2327

Noile tarife pentru conectarea la serviciile fiscale electronice şi eliberarea semnăturilor electronice de autentificare pentru persoanele juridice, neplătitori de T.V.A.

Din data de 23.02.2015 a intrat în vigoare noile tarife pentru serviciile fiscale electronice aprobate prin Ordinul administratorului Î.S. „Fiscservinform” nr. 16 din 20.02.2015 „Cu privire la stabilirea prețurilor pentru serviciile fiscale electronice”, în baza căruia persoanele juridice, ce nu au calitatea de subiect al impunerii cu T.V.A., au posibilitatea de a se conecta la serviciile fiscale electronice achitînd o taxă unică de 110 lei. Prin urmare, procesul de conectare la serviciile fiscale electronice se va realiza conform Instrucţiunii de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014 (MO nr. 282-289 din 26.09.2014), cu semnarea Contractului de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice pe o durată nedeterminată. Documentele fiscale electronice expediate către SFS prin intermediul serviciilor fiscale electronice, care au fost racordate la serviciul Msign, necesită a fi autorizate cu utilizarea semnăturilor electronice disponibile pe piaţa Republicii Moldova (semnătura electronică de autentificare, semnătura digitală sau semnătura mobilă). Î.S. „Fiscservinform” oferă posibilitatea de a beneficia de semnături electronice de autentificare pe un termen de 2 (doi) ani, în baza Contractului de prestare a serviciilor în domeniul semnăturilor electronice de autentificare. Pentru fiecare semnătură solicitată, persoanele juridice vor achita suma de 185 lei. Reeşind din faptul că, pentru expedierea dărilor de seamă fiscale prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică” este necesar de a fi aplicată semnătura conducătorului şi a contabilului-şef, persoana juridică urmează să solicite 2 (două) semnături electronice de autentificare. Astfel, suma totală ce urmează a fi achitată de persoana juridică la conectarea iniţială va constitui 480 lei. Ulterior, la expirarea termenului de valabilitate a semnăturilor electronice de autentificare, la solicitarea noilor semnături se va tarifa doar costul acestora, fără achitarea taxelor suplimentare pentru conectare la serviciile fiscale electronice. Politica Î.S. „Fiscservinform” este orientată către calitatea serviciilor prestate, mărfurilor comercializate, respectiv, satisfacerii cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor săi. În acest context, analizînd ofertele Î.S. „Fiscservinform” pentru conectarea persoanelor juridice neplătitori de T.V.A. din anii precedenţi, conform căruia pachetul OPTIM SET constituia 555 lei, incluzînd conectarea la serviciul „Declaraţie electronică” şi eliberarea a 2 (două) semnături electronice de autentificare pentru o perioadă de 1 (un) an, se observă o scădere semnificativă a preţurilor. La etapa actuală, accesul la serviciile fiscale electornice se oferă pe o perioadă nedeterminată, iar termenul de valabilitate a semnăturilor electronice de autentificare, eliberate de către Î.S. „Fiscservinform”, este de 2 (doi) ani.

Pentru informaţii suplimentare privind serviciile oferite de Î.S. „Fiscservinform” contactaţi Centrul de Apel al întreprinderii, la numărul de telefon (022) 822-222

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.