19
07 2021
1183

Serviciile fiscale electronice pentru persoane fizice

Accesul persoanelor fizice la serviciile fiscale electronice poate fi obținut fără deplasarea și solicitarea conectării la servicii de la subdiviziunile SFS , fără prezentarea diverselor acte și semnarea acordului de conectare. Acesta se oferă în mod automatizat în momentul accesării și autentificării în cadrul sistemului Cabinetul personal al contribuabilului (CPC) prin intermediul sistemului guvernamental MPass, cu aplicarea semnăturii electronice.

 

Aici menționăm că persoanele fizice dispun de posibilitatea accesării și utilizării unui spectru larg de servicii fiscale electronice pe portalul https://sfs.md/ro, unele fiind cu acces liber, altele – prin intermediul sistemului CPC, în conformitate cu regulamentul de utilizare a acestora, aprobat prin Ordinul SFS nr. 125/2020.

 

 

Odată autentificat în cadrul CPC, persoana fizică dispune de posibilitatea accesării sistemului „Declarație electronică”, care reprezintă un instrument eficient de creare, verificare și transmitere a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit (declarație) către SFS.

 

Completarea declarației a devenit extrem de simplistă și comodă la accesarea funcționalului „Declarație precompletată”, unde sistemul afișează documentul deja completat cu toate datele existente în cadrul SI SFS, generare în baza rapoartelor fiscale  prezentate de către entitățile în care a activat persoana fizică și a obținut o sursă de venit impozabil. Persoana fizică urmează doar să verifice corectitudinea datelor precompletate în declarație, la necesitate să le modifice, să o semneze electronic și acceseze opțiunea „Trimite”. Toate operațiunile se efectuează în cadrul sistemului, din orice colț al lumii, cu titlu gratuit, necesară fiind doar deținerea semnăturii electronice, calculatorul și conectarea la internet.

 

Adițional, sistemul dat prevede și opțiunea de generare a rechizitelor bancare la care urmează a fi achitat impozitul datorat, oferind și posibilitatea achitării impozitului prin sistemul MPay – un serviciu guvernamental de plăți electronice, un instrument care permite efectuarea plătiților pentru diverse servicii online.

 

MPay  face posibilă plata serviciilor în diferite moduri: prin carduri bancare, terminale de plată, sisteme de e-banking și plăți în numerar. În cazul efectuării plăților în numerar, cetățenii care nu au acces la internet vor putea apela la ghișeele băncilor conectate la acest serviciu sau la sucursalele Poșta Moldovei.

Autentificarea în cadrul serviciilor fiscale electronice prin MPass presupune aplicarea semnăturii electronice cel puțin o singură dată. Persoanele responsabile de utilizarea serviciilor electronice și prezentarea diverselor documente electronice din numele unei persoane juridice, pot utiliza semnătura electronică de care dispun și nu este necară obținerea unei semnături adiționale, în mod special pentru prezentarea declarației electronice a impozitului pe venit. În cadrul sistemelor informaționale de stat se aplică doar semnătura electronică avansată calificată, în corespundere cu Legea nr. 91/2014 (în special art. 11 al Legii prevede utilizarea tipului dat de semnătură electronică în raporturile cu persoanele juridice de drept public).

 

Persoanele fizice care nu dispun de semnătură electronică, pot obține semnătura mobilă de la Orange, Moldcell (pentru care se extrage o taxă per semnătură în parte) sau semnătura electronică pe stick de la CTIF sau STISC, cu posibilitatea utilizării nelimitate în decursul a unui an sau doi ani, achitarea fiind efectuată în funcție de termenul de valabilitate solicitat. Alegerea prestatorului de servicii de certificare rămâne la discreția contribuabilului.

 

În partea ce ține de necesitatea aplicării semnăturii electronice la autentificarea în cadrul SFE prin MPass, AGE a lansat metoda de „Autentificare prin MPass”. Metoda respectivă presupune descărcarea unei aplicații „Authenticator” pe telefonul mobil, prin  PlayMaket sau alte aplicații de descărcare, în funcție de modelul telefonului mobil, setarea parolei în cadrul contului de utilizator de pe www.mpass.gov.md și efectuarea legăturii dintre contul de utilizator și aplicația „Authenticator”. Astfel, la necesitatea autentificării prin MPass, în orice sistem informațional din RM, nu doar în cadrul serviciilor electronice prestate de către SFS, se va introduce codul IDNP, parola și codul generat de aplicația „Authenticator”.

 

În sprijinul contribuabililor, SFS a elaborat două ghiduri – de setare a codului de verificare și de utilizare ulterioară a metodei „Autentificare în doi pași”, care nu necesită utilizarea semnăturii electronice.

 

Prin intermediul CPC persoana fizică dispune de posibilitatea utilizării următoarelor servicii:

  • „Verificarea obligațiunii fiscale pentru persoane fizice”– serviciu care oferă informații cu privire la venitul și impozitul pe venit la sursa de plată, permite verificarea acestora cu datele indicate de către cetățean în declarații pentru fiecare an în parte, precum și calcularea sumei impozitului pe venit spre achitare sau suma impozitului pe venit în plus achitată. Utilizând serviciul respectiv, persona fizică este documentată cu informația deplină aferent veniturilor sale și suma impozitului aferent acestora, atât pentru ași onora obligațiile dacă a omis careva detalii aferent venitului obținut în anul de gestiune, cât și de a verifica supraplata impozitului pe venit pentru care dispune de posibilitatea de depunere a cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

 

  • Cererea de restituire poate fi depusă atât prin intermediul sistemului „Declarație electronică” cât și prin intermediul sistemului „e-Cerere”, și anume modulul „Cerere privind stingerea obligației fiscale prin compensare și /sau restituirea mijloacelor bănești” din cadrul sistemului dat. Cererea se completează online, practic informația fiind iarăși precompletată și pusă la dispoziția contribuabilului conform datelor din SISFS, se anexează actele care confirmă faptul achitării în plus a sumelor la bugetul sau dreptul la restituire, se semnează electronic și se expediază către SFS. În cadrul cererii, poate fi indica codul IBAN la care se va efectua transferul și persoanei fizice îi rămâne doar să aștepte prelucrarea electronică a solicitării înaintate, fără a efectua careva deplasări suplimentare.

 

  • Contul curent al contribuabilului - instrument on-line de vizualizare a datelor referitoare la impozitele și obligațiile fiscale, fiecare contribuabil având acces la un cont curent propriu, exact și actualizat.

 

  • Achitarea online a impozitelor și taxelor de către persoane fizice cetățeni – sistem în cadrul căruia se selectează categoria, clasificația economică, suma impozitului spre plată etc. sau, în cazul în care persoana fizică este autentificată, sistemul afișează impozitele și taxele către plată conform datelor din SISFS, persoana fizică fiind necesar doar de a accesa opțiunea „Achită” și parcurgerea etapelor de achitare prin MPay.

 

 

Un alt serviciu electronic este și „Înregistrarea contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”, modului din cadrul sistemului e-Cerere , precum și

  • depunerea cererii pentru obținerea sau prelungirea patentei de întreprinzător din cadrul aceluiași sistem.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.