26
05 2020
2252

Sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” și conectarea automatizată la serviciile fiscale electronice

Sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” este parte componentă a Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și are ca obiectiv de bază stimularea contribuabililor în utilizarea serviciilor fiscale electronice și interacțiunea acestora cu SFS exclusiv în mediul online prin centralizarea opțiunilor, modulelor și funcționalităților serviciilor fiscale electronice.

„Cabinetul personal al contribuabilului” este disponibil pe pagina oficială a SFS, în partea dreaptă a paginii web. La momentul actual, dat fiind faptul că sistemul este lansat în utilizare experimentală, conectarea la aceste servicii și gestionarea ulterioară a accesului se efectuează exclusiv prin intermediul „Cabinetului personal al contribuabilului”, iar accesarea nemijlocită a serviciilor fiscale electronice se efectuează pe platforma www.servicii.fisc.md.

 

Implementarea sistemului aduce un șir de beneficii pentru contribuabili, și anume:

• Majorarea ponderii declarațiilor electronice prezentate de contribuabili, în urma simplificării procesului de obținere a accesului la serviciile fiscale electronice;

• Diminuarea poverii de raportare, avantajul căreia rezidă în reducerea presiunii asupra contribuabililor ce dețin obligativitatea de raportare prin utilizarea metodelor automatizate, și anume excluderea necesitații deplasărilor suplimentare întru semnarea documentației pe suport de hârtie,

• Micșorarea cheltuielilor contribuabililor pentru modificarea accesului la serviciile fiscale electronice, deoarece va crește fluxul de lucru în format electronic, fapt ce va duce la reducerea considerabilă a folosirii hârtiei și a rechizitelor de birou,

• Excluderea deplasărilor la subdiviziunile SFS pentru depunerea/semnarea actelor necesare conectării contribuabililor la serviciile fiscale electronice, cum ar fi cererile de solicitare a accesului și Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice;

• Excluderea deplasărilor la ghișeele de deservire a IP CTIF pentru modificarea listei utilizatorilor serviciilor fiscale electronice, proces în special parcurs urmare a modificării contabilului-șef, unde se asigura semnarea olografă a Acordului adițional;

• Crearea mediului de vizualizare, verificare și monitorizare a datelor personale ca utilizator a serviciilor fiscale electronice și a datelor persoanei juridice, pentru reacționarea promptă și întreprinderea acțiunilor necesare în caz de modificare a acestora;

• Îmbunătățirea calității și sporirea diversității mijloacelor de comunicare reciprocă dintre contribuabil și SFS prin implementarea funcționalităților de mesagerie online, cu expedierea și recepționarea mesajelor atât din partea instituției, contribuabilului, cât și din partea serviciilor electronice în mod automatizat;

• Creșterea calității de deservire a contribuabililor, prin prestarea serviciilor conform unor programări/reprogramări prealabile. Oferirea instrumentelor de programare online la Direcțiile de deservire fiscală pe diverse aspecte și servicii unde este necesară prezența fizică a contribuabilului, fapt ce va permite planificarea corectă a graficului contribuabilului, nefiind influențat de necunoașterea timpului de așteptare;

• Securizarea accesului la aplicații/date/sisteme/infrastructură, cu aplicarea politicilor de securitate, profilurilor de identitate și a soluțiilor de gestiune a accesului;

• Acces instant la serviciile fiscale electronice pentru personalul din cadrul companiei, inclusiv accesarea selectivă a rolurilor în diferite sisteme de raportare electronică etc. La accesarea sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului”, utilizatorul se autentifică ca persoana fizică, cetățean, ulterior în cadrul sistemului dispune de opțiunile de accesare a companiilor și rolurile accesibile acesteia.

Utilizatorul sistemului cu statut de persoană fizică va obține în mod automatizat accesul la serviciile fiscale electronice în urma autentificării prin MPass și următoarele funcționalități disponibile: vizualizare și monitorizare a datelor personale, completarea și modificarea datelor de contact, vizualizare, expediere și recepționare mesaje din în raport cu SFS, accesare servicii fiscale electronice destinate persoanelor fizice, programare și reprogramare.

Din moment ce titularul Cabinetului accesează compania și unul din rolurile accesibile acestuia, interfața sistemului se modifică, fiindu-i atribuit statut de persoana juridică. Denumirea companiei și rolul accesat se afișează în partea stângă-sus a paginii. Rolurile disponibile în cadrul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului” sunt:

1. Administrator – utilizator autentificat, conducătorul entității, care obține accesul în mod automatizat la serviciile fiscale electronice pentru compania administrată. Rolul dat este atribuit conform datelor din registrele de stat, parvenite de la IP Agenția servicii publice. În cazul în care în registrele de stat sunt înregistrați mai mulți administratori, toți în egală măsură și cu aceleași drepturi vor dispune de posibilitățile și funcționalitățile sistemului. Administratorul dispune de funcționalul de semnare electronică a Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul „Cabinetului personal al contribuabilului”, de gestionare a accesului la toate serviciile fiscale electronice în limita entității administrate, de stabilire și/sau modificare a persoanei cu drept de gestionare a accesului. Rolurile posibil a fi atribuite de către administrator pentru persoanele responsabile din cadrul companiei sunt de director, contabil-șef și contabil.

2. Director – utilizator autentificat, cu compania asignată urmare a atribuirii rolului de către administrator, cu acces la serviciile fiscale electronice oferite de către administrator și cu sau fără posibilitatea de gestionare a accesului la serviciile fiscale electronice, în dependență de decizia administratorului de a-i fi oferită împuternicirea respectivă. Utilizatorul cu rol de Director, fiind împuternicit de a gestiona accesul la companie, dispune de posibilitatea atribuirii rolurilor de contabil-șef și contabil pentru alte persoane responsabile din cadrul entității cu oferirea accesului la serviciile fiscale electronice. Rolul e director poate fi deținut de un număr nelimitat de persoane responsabile din cadrul entității.

3. Contabil șef – utilizator autentificat, cu compania asignată urmare a atribuirii rolului de către administrator sau persoana împuternicită de gestionare a accesului și cu acces la serviciile fiscale electronice oferite. Persoana cu rol de contabil-șef de asemenea poate fi împuternicită de a gestiona accesul în cadrul companiei, cu oferirea rolului doar de contabil pentru alte persoane responsabile și a accesului la serviciile fiscale electronice pentru acestea. În cadrul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului”, rolul de contabil-șef poate fi deținut doar de către o singură persoană.

4. Contabil – utilizator autentificat, cu compania asignată urmare a atribuirii rolului de către administrator sau persoana împuternicită de gestionare a accesului și cu acces la serviciile fiscale electronice acordate de persoanele ierarhic superioare, însă fără drept de acces la funcționalul de gestionare a accesului la servicii. Rolul e contabil poate fi deținut de un număr nelimitat de persoane responsabile din cadrul entității.

Subsistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” destinat contribuabilului, în prima versiune lansată, permite următoarele:

1. autentificarea prin MPass în „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md;

2. monitorizarea datelor personale și a entității, reflectate în contul de utilizator;

3. modificarea datelor de contact, cum ar fi telefonul fix, telefonul mobil și adresa de e-mail a contului de utilizator;

4. semnarea electronică a documentelor aferent accesului la serviciile fiscale electronice, și anume a Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”;

5. obținerea automat a accesului la serviciile fiscale electronice de către administratorul entității, conform datelor înregistrate la IP Agenția servicii publice.

6. gestionare a accesului la serviciile fiscale electronice pentru persoanele responsabile din cadrul entității, individual de către contribuabil.

Până la finele anului 2020 se planifică a fi dezvoltate și unele funcționalități, cum ar fi: 1. notificare la adresa de email a contribuabilului în caz de autentificare în contul său de utilizator, dacă opțiunea data a fost bifată de către titular;

2. notificare la numărul de telefon mobil în cazul parvenirii unor mesaje de o importanță majoră, cu posibilitatea de lărgire ulterioară a cazurilor de notificare (ca exemplu: la parvenirea spre semnare a unei facturi fiscale electronice prin SIA „e-Factura”;

3. notificarea SFS de către contribuabil în cazurile de necorespundere a datelor din contul de utilizator, aferent persoanei fizice sau a entității în care activează și este asignată la cont;

4. expedierea de către contribuabil a mesajelor către SFS, cu posibilitatea anexării fișierelor;

5. recepționare mesajelor remise de către sistem cu titlu de informare și de către funcționarul fiscal, divizate conform gradului de importanță și cu posibilitatea anexării fișierelor;

6. programarea și reprogramarea contribuabilului la direcțiile de deservire fiscală, individual de către contribuabil sau de către funcționarul fiscal;

7. accesarea serviciilor fiscale electronice direct din cadrul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului” etc.

Sistemul informațional automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” conține 6 compartimente, dintre care 3 compartimente pot fi utilizate de către contribuabili, iar altele 3 compartimente sunt în proces de dezvoltare. Compartimentele de bază ale sistemului pentru contribuabili sunt:

1. „Date generale” ale titularului contului de utilizator cu reflectarea tuturor datelor de identificare ale persoanei fizice, și anume: Nume și Prenume, IDNP, data nașterii, genul, adresa de domiciliu, oficiul de deservire fiscală la care se deservește, precum și datele de contact: e-mail, telefon mobil, telefon fix. Datele din compartimentul respectiv sunt necesar a fi verificate și în caz de necorespundere se va contacta Centrul Unic de Apel al SFS, la numărul de telefon 080001525. În cadrul compartimentului respectiv, titularul contului de utilizator dispune de posibilitatea de: - vizualizarea și verificarea datelor generale afișate din registrele de stat; - indicarea și salvarea datelor de contact (telefon); - modificarea și salvarea datelor de contact; - modificarea adresei de e-mail, care se va schimba din momentul confirmării modificării prin accesarea linkului parvenit pe poșta electronică indicată.

2. „Companii” asignate la contul de utilizator pentru care deține dreptul de accesare a serviciilor fiscale electronice, cu reflectarea datelor companiei, și anume: Denumire, IDNO, adresă juridică, codul TVA, codul Accize, Direcția de Deservire Fiscală a entității, contabilul-șef înregistrat în Sistemul Informațional al serviciului Fiscal de Stat. În cadrul compartimentului respectiv, titularul contului de utilizator dispune de posibilitatea de: - vizualizare și verificare a datelor entității, pentru informarea SFS în caz de necorespundere a acestora; - accesare a entității pentru care i s-a oferit accesul la serviciile fiscale electronice; - accesare a rolului sau a unui rol deținut în cadrul entității respective, dat fiind faptul că aceeași persoană poate deține mai multe roluri simultan; - semnarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul sistemului”; - acceptarea accesului de către persoana responsabilă din cabinetul său personal oferit de către administrator sau persoana împuternicită, - vizualizarea listei persoanelor responsabile cu drept de acces la serviciile fiscale electronice; - vizualizarea istoricului acțiunilor efectuate pentru fiecare persoană responsabilă în procesul de gestionare a accesului.

3. „Gestionare acces” – compartiment destinat și afișat doar în cabinetul personal al titularului contului cu rolul de administrator al contribuabilului și/sau la persoana responsabilă împuternicită de către administrator să gestioneze accesul în cadrul entității. În cadrul compartimentului respectiv, titularul contului de utilizator dispune de posibilitatea de: - vizualizare a listei persoanelor responsabile din cadrul entității, cu rolul atribuit și lista serviciilor fiscale electronice la care aceștia dețin acces; - desemnarea noilor persoane, cu atribuirea rolului și a unui sau mai multor servicii fiscale electronice pentru acre va deține acces din numele entității; - oferirea, modificarea, suspendarea, restabilirea, blocarea, deblocarea accesului persoanei responsabile, cu indicarea obligatorie a motivului.

4. „Mesaje” – compartiment destinat avizării contribuabilului pe diferite aspecte fiscale, cum ar fi depunerea în termeni a declarațiilor fiscale. Compartimentul va conține mesaje informative cu un grad de importanță major specific unei entități anume și anunțuri de ordin general remise de către SFS în adresa contribuabililor. Compartimentul respectiv este în proces de dezvoltare.

5. „Programarea online” pentru care contribuabilul va dispune de posibilitatea stabilirii prin intermediul cabinetului personal, individual, data, ora, direcția de deservire fiscală în cadrul căreia solicită a fi deservit. Compartimentul respectiv este în proces de dezvoltare.

6. „Serviciile electronice”, Compartimentul „Serviciile electronice” în cadrul căruia vor fi reflectate lista serviciilor fiscale electronice, la accesarea cărora se va lansa nemijlocit serviciul electronic. Compartimentul dat va fi divizat în două categorii: servicii fiscale electronice pentru persoane fizice cetățeni și pentru persoane juridice și fizice cu drepturi de persoană juridică. Pentru fiecare serviciu va fi afișată descrierea succintă a acestuia, la accesarea căruia se va lansa serviciul electronic nemijlocit. Compartimentul respectiv este în proces de dezvoltare și la momentul actual se lansează pagina www.servicii.fisc.md.

Din data lansării și funcționării sistemului, procesul de conectare la serviciile fiscale electronice se efectuează exclusiv prin intermediul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului”, conform Ordinului SFS nr. 125 din 24 februarie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”.

Până la data de 26 august 2020, când va fi abrogat Ordinul SFS nr. 62 din 15 februarie 2019 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice”, procedura de conectare la serviciile fiscale electronice, prin semnarea olografă a Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice cu deplasarea fizică la subdiviziunile Serviciul Fiscal de Stat și ghișeele IP „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, va fi valabilă doar în situațiile de imposibilitate tehnică a sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului” de a oferi posibilitatea obținerii accesului de către contribuabil în mod automatizat la serviciile electronice.

 

În contextul celor descrise, SFS îndeamnă contribuabilii să utilizeze intens sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” și să înainteze propuneri de îmbunătățire și dezvoltare la Centrul Unic de Apel al SFS, la numărul de telefon 080001525, pe toată perioada de utilizare experimentală a sistemului. Drept suport în utilizarea sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului”, SFS a elaborat și aplasat pe pagina oficială ghidul video, accesibil tuturor contribuabililor.

1 comentarii

Comentariu a fost șters
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.