18
02 2019
1058

Suportul I. P. CTIF în domeniul contabilității pentru autoritățile și instituțiile bugetare

În anul 2018, Guvernul1 a creat, în contextul reformei administrației publice centrale, Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (I. P. CTIF) prin fuzionarea a trei întreprinderi de stat: Fintehinform, Fiscservinform și Vamservinform, care a preluat obligațiile și funcțiile acestor întreprinderi.

Pe lângă funcțiile existente ale celor trei entități, Guvernul i-a atribuit instituției create un set de funcții noi, printre care acordarea suportului instituțional în ținerea evidenței contabile în autoritățile și instituțiile bugetare, organizarea instruirilor în domeniile finanțe publice, fiscal, vamal și achiziții publice.

Fondatorul I. P. CTIF este Ministerul Finanțelor (MF) care, cunoscând problema „deficitului” de contabili calificați în sectorul bugetar pe fundalul creșterii nivelului de complexitate al evidenței contabile și raportării financiare, a oferit autorităților și instituțiilor bugetare posibilitatea de a beneficia de suport instituțional din partea I. P. CTIF în ceea ce privește prestarea serviciilor de contabilitate.

Cadrul normativ corespunzător este încorporat în prevederile art.  13 al Legii contabilității nr.  113-XVI din 27.04.2007 și în pct. 1.4.1.5 din Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 (Normele).Astfel, art. 13, alin. (3) litera c) din Legea contabilității și Normele prevăd dreptul conducătorului entității de a transmite ţinerea contabilităţii unei organizaţii specializate sau firme de audit în bază contractuală.

Procedura de selectare a acesteia se efectuează în conformitate cu legislația privind achizițiile publice. În cazul în care ţinerea contabilităţii este transmisă integral, atribuţiile contabilului-șef sunt exercitate de către persoana responsabilă din organizaţia specializată sau firma de audit în baza contractului încheiat.

Normele mai prevăd că persoanele responsabile de organizarea și conducerea contabilității trebuie să asigure, potrivit legii, condițiile necesare pentru organizarea și conducerea la zi a contabilității. Amintim că răspunderea pentru ţinerea evidenţei contabile și raportarea financiară îi revine conducătorului autorităţii/instituţiei bugetare. Respectiv, el trebuie să asigure organizarea contabilității, iar contractarea serviciilor oferite de I. P. CTIF îl poate ajuta să-și onoreze această obligație.I. P. CTIF întrunește toate elementele distinctive ale unei organizații specializate în domeniu, deoarece prin Statutul său, aprobat de Guvern, ea exercită funcția de acordare a suportului instituțional în domeniul contabilității pentru autoritățile și instituțiile bugetare. Oferirea unui asemenea suport nu este o noutate. În sectorul public al țării noastre există deja o formă de externalizare a serviciilor contabile prin contabilități centralizate care deservesc mai multe instituții, avem mai multe exemple de prestare de către terți a serviciilor contabile și în țările europene.

Misiunea I. P. CTIF în acest domeniu constă în oferirea suportului profesional instituțiilor bugetare la cele mai înalte standarde de calitate pentru gestionarea eficientă a finanțelor publice. Serviciile I. P. CTIF în domeniul contabilității includ următoarele elemente:

  • Ținerea evidenţei contabile totale sau oferirea serviciilor pentru unul sau câteva sectoare ale contabilității: salariu, operațiuni bancare, imobilizări corporale și necorporale;
  • Restabilirea evidenţei contabile, efectuarea inventarierii;
  • Îmbunătăţirea evidenţei documentelor primare sau organizarea de la „zero” a acesteia;
  • Consultanță profesionistă și suport, remedierea domeniilor problematice și oferirea recomandărilor;
  • Asistență privind utilizarea sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice în baza 1C (SIIECAP), administrat de I. P. CTIF, inclusiv în raioanele țării, consultații telefonice. SIIECAP este deja implementat în circa 800 de autorități și instituții bugetare din țară;
  • Instruiri în domeniul contabilității bugetare, management financiar pentru contabili și conducători ai autorităţilor/instituţiilor bugetare, control intern, audit intern, salarizarea în sistemul bugetar, utilizarea SIA Mtender, SIIECAP etc.

I. P. CTIF cunoaște bine politicile MF în domeniul contabilității și, respectiv, oferă servicii contabile, cu competență și profesionalism, aceste servicii cuprinzând și componenta de consultanță. De menționat că specialiștii I. P. CTIF contribuie la deținerea controlului asupra gestiunii financiare a resurselor alocate, astfel încât clienții să dispună în timp util de toate informațiile necesare pentru a lua decizii corecte.

Deciziile și detaliile privind modul de organizare a contabilității și a managementului financiar sunt cele care fac diferența dintre o gestiune de succes și o gestiune defectuoasă. Contabilitatea este cea care asigură informații pentru o gestiune eficientă a fondurilor disponibile.

Serviciile de contabilitate de calitate sunt greu de găsit, mai ales că gestiunea factorilor economici este dificilă și poate fi realizată doar de către cei care au o înaltă calificare profesională și experiență de ani de zile în acest domeniu. De menționat că conducătorii autorităţilor/instituţiilor bugetare nu întotdeauna dispun de studii economice și nu întotdeauna pot evalua nivelul de profesionalism și de etică profesională a contabililor. Uneori ei află despre nivelul nesatisfăcător al managementului financiar, despre neregulile în ținerea evidenței contabile doar în cadrul unor controale/audit public.

Avantajele colaborării cu I. P. CTIF includ următoarele aspecte:

  • Asistență și suport zilnic la locul de muncă al clienților și la distanță, inclusiv în cazul controalelor efectuate la clienți;
  • SIIECAP este întreținut, dezvoltat de I. P. CTIF și este deservit de administratorii noștri, inclusiv în raioanele țării;
  • Suport prin intermediul telefonului în utilizarea SIIECAP, SIMF și Mtender.
  • Utilizarea tehnologiilor avansate, siguranță și performanță promovate de I. P. CTIF.


De menționat că SIIECAP bazat pe 1C este unicul program integrat care conţine toate modulele necesare, interdependente între ele, și anume: Gestionarea alocațiilor bugetare; Operațiuni de casă; Operațiuni bancare; Evidența decontărilor cu agenții economici; Evidența decontărilor cu titularii de avans; Evidența serviciilor acordate de persoane terțe; Evidența mijloacelor fixe; Evidența materialelor; Evidența documentelor bănești; Evidența produselor alimentare; Plata părintească; Evidența transportului auto și a combustibilului; Retribuirea muncii; Generarea rapoartelor financiare (FD-041FD-52), Cartea mare, Cartea salariului, IPC-18, DSA-18, toate notele de contabilitate (Nr. 1-17) etc. În plus, acest sistem interacționează cu sistemele informaționale ale MF (SIMF, inclusiv CNFD și E-Docplat), SFS și CNAS.

I. P. CTIF dispune de o echipă de profesioniști în domeniul finanțelor publice, formată din experți în materie de buget, management financiar și control, manageri, auditori interni, contabili.

I. P. CTIF deservește clienții săi situați în municipiile țării, în centrele raionale și în localitățile rurale, comunicând în permanență cu ei, inclusiv prin telefon sau prin intermediul Internetului.

Principalele trăsături ale serviciilor I. P. CTIF de suport în domeniul contabilității sunt calitatea și profesionalismul, orientarea spre client, utilizarea tehnologiilor avansate și asigurarea legalității lucrărilor efectuate.

Autoritățile și instituțiile bugetare care doresc să contracteze noile servicii contabile oferite de I. P. CTIF, pot transmite solicitările respective la adresa de e-mail: iana.betivu@ctif.gov.md sau la tel: 0 60 200 832

_______________________________
1 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 125 din 6 februarie 2018 „Cu privire la Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.